RU GY RO EN
Găgăuzia
 
Первая Контакт Карта
RSS
 
 
 
 
 
Первая / / Gagauziya Başkanın İrina Vlahın «Ana dilimiz» yortusunda sözü
Печать
26.04.2015 - 30.04.2015
Gagauziya Başkanın İrina Vlahın «Ana dilimiz» yortusunda sözü
Paalı vatandaşlar!
Üç yıl geeri Gagauziyada duudu bir gözäl tradițiya – nışannamaa ana dili yortusunu aprelin 27-dä, nezaman duudu protoiyerey Mihail Çakir. Pek islää, ani bu ideya çıktı diil politiklerdän,  ama genç çocuklardan. 
İstoriklär dooru söleer, ani dilsiz - yok halk, hem da halksız yok nicä yaşasın dil. Bu kuralın dooruluunu bizä gösterdi gagauzların istoriyası. 
Gagauz dili birleştirdi bizim dedelerimizi, açan onnar geldilär Bucak topraana. Brakmadı onnar karışsın başka halklarlan. İdeya korumaa dili, kulturayı, adetleri verdi kuvet kurmaa Gagauz avtonomiyasını. 
20 yılda gagauz halkı eni uura çıktı. Gagauz dili başlandı okunmaa şkolalarda hem uşak başçelerindä. Gagauz dili kafedraları açıldı Komrat devlet universitetindä hem başka üüsek okullarda. Gagauz dilindä basılêr kiyatlar, gazetalar, jurnallar, yazılêr türkülär hem göstriler spektaklilär. Ana dilimiz herzaman işidiler televizionda hem radioda. Hepsi bunnar taa 20 yıl geeri yoktu.
Gagauziya Bakannık Komiteti hem Halk Topluşu ileri dooru dayak olaceklar ana dilimizä. Bu sırada başarılar belli olacek sade gençlerin yardımınnan, angısı sayêr kendi istoriyasını hem adetlerini. 
Hepsi işlär – bizim kuvedimizä görä. Gençlerä benim bölä danışmam: Koruyunuz hem seviniz gagauz dilini 
YAŞASIN GAGAUZİYA! 
 
Первая / / Gagauziya Başkanın İrina Vlahın «Ana dilimiz» yortusunda sözü
 
Тел. +373 (298) 2-46-36; +373 (298) 2-12-22
Fax   +373 298 2-20-34
  Email: bashkanat@mail.ru  
 
Адрес:
 
 
       
 
 
Kanun temelleri  |  Gagauzia simvolikası  |  Gagauzianın Başkanı  |  Gagauzia Halk Topluşu  |  Gagauzia Bakannık Komiteti  |  Gagauzianın dolayları  |  Gagauzianın küüleri hem kasabaları  |  Gagauziada yatırmalar  |  Gagauzianın insan sayısı  |  Gagauzların tarihi  |  Gagauzianın yerleşim yeri  |  Gagauzianın üüretmak sisteması  |  SLPA Proekti  |  Gagauzianın gözal hem anılmış yerleri  |  Gagauzıa için foto hem video  |  CBM IV
 
 
Посещений: 3450498
Copyright © 2020 Comitatul Executiv al Găgăuziei, Unitatea teritorial autonomă Găgăzia (Găgăuz Eri) în cadrul Republicii Moldova
Toate Drepturile Rezervate
Создано в Brand.md