RU GY RO EN
Găgăuzia
 
Первая Контакт Карта
RSS
 
 
 
 
 
Первая / / Gagauziya Bakannik komiteti oturușun
Печать
23.12.2011
Gagauziya Bakannik komiteti oturușun
Gagauziyanın (Gagauz Yerinin) 2011 yılın yanvar –
sentäbri ayları içindä soţial-ekonomik ilerlemesi için

Gagauziya Avtonom Bölgesinin soţial-ekonomik durumun iileşmesi hem dayma ilerlemesi için Gagauziya Bakannık Komiteti KARARLÊÊR:
1.    Gagauziyanın ekonomik ilerlemesi, alış-veriş, izmetlär hem dış ekonomik baalantılar Üstün Bakannıı Başının V. Kürkçünun Gagauziyanın (Gagauz Yerinin) 2011 yılın yanvar-sentäbri ayları içindä soţial-ekonomik ilerlemesi için informaţiyasını almaa dikkatä.
2.    Bakannık Komitetin hem yerli devlet kurumların barabar zaametçiliin temel uurları olarak kabul etmää:
           - iş yapma proţesının büültmesini hem yapılan malların satış sayısının zeedelenmesini;
            - iş yapma proţesının effektivliinin üüseltmesini, harcamaların azaltmasını hem enerji ko-ruma tehnologiyalarının kullanmasını;
           - iş kazanç parasına baalı borçların kapatılmasını hem kazanç parasının zeedelenmesini;
           - ödeşmä, finans hem vergi sırasının bakılmasını;
           - konkurenţiya yapabilecek malların yapılmasına hem yeni iş yerlerin kurmasına baalı investiţiya proektların gerçekleşmesi için taa aktif iş yapılmasını;
           - investiţiya aktivliin hem biznesklimatın iileşmesini.
3.    Bu Kararın gerçekleştirilmesi için kontrol işini Gagauziya Bakannık Komiteti Başının ilk yardımcısı V. Yaniogloya vermää.


Gagauziyanın (Gagauz Yerinin) 2011 yılın yanvar –
sentäbri ayları içindä soţial-ekonomik ilerlemesinin çıkışları

İndustriya
2011 yılın yanvar-sentäbri ayları içindä Gagauziyanın industriya çorbacılıklarıylan 509743 leylik mal büünkü paalara görä çıkarılmış,  bu sayı 2010 yılın yanvar-sentäbri aylarından 27,8 % taa zeedä. Avtonomiyada yılın çeketmesindän Moldovanın hepsi industriya mallarından 2,3 % yapıldı, bu arada industriya işçiliinin indeksimiz Moldova indeksindän 17,8 % taa üüsek.
Gagauziyanın toplam industriya mallarından Komrat dolayı corbacılıkların payı – 28,5 %, Çadır dolayın – 26,9 %, Valkaneş dolayın – 44,6 %. Ekonomikanın industriya sektorunda durumu belli eder işletmä corbacılıkları, bu malların payına 2011 yılın yanvar-sentäbri aylarında hepsi malların paasından 99,1% geler.
2011 yılın dokuz ay içindä satışlardan gelirlär 795215,1 bin ley etti, geçti yılkı gelirlerdän 10 % taa zeedä. Yıl çeketmesindän industriya corbacılıkların mallarından 555311,9 bin leylik mal satışa yollandırılmış, onnardan eksporta 70,7 % (392628,9 bin ley) belli edilmiş.


Çiftçilik

Çitçilik çorbacılıklarında I-ci gruba tenelerdän toplandı 87733,7 ton, bereketi 26,9 ţentner gektarda; semiçka – 27 600 ton, bereketi – 16,5; üzüm – 23 529 ton, bereketi – 35,8; tütün – 1300 ton, bereketi - 16,8; papşoy – 31344 ton, bereketi – 25,5; meyva – 3 017 ton.
Her türlü çorbacılıklarda 01.10.2011 gününä görä 6 306 kara sıır sayılmıştı, bunnarın arasında 3 715 inek; 17 885 domuz; 110 273 koyun hem keçi; 907 152 kuş. 2010 yılına görä zeedelendi her  tür hayvanların sayısı: kara sıır - 9,7%, bu arada ineklär 1,9 %; koyun hem keçi – 7,5 %; domuz – 10,8 %; kuş – 5,1 %.
Bu yılın dokuz ayı içindä  hayvancılıın cümnä sektoründä 1 466,2 ton sıır hem kuş büüdülmiş, geçen yıla görä 44,7 % taa zeedä. Bütün yanıdan domuz yanısı 92,1 % eder (1350,2 ton), bu sayı 51,4 % zeedelendi.
Yanvar-sentäbri ayları içindä kesmää deyni satılan sıır hem kuşların sayısı zeedelendi 13,3 %, yada 1715,2 ton.
Bu yılın çeketmesindän cümnä sektoründä süt çıkışları 19,7 % zeedelendi, 1 581,3 ton gösterdi, 1 546,0 ton inek südü, zeedelendi 21,6 %. Süt çıkışların zeedelenmesi 8,4 % inek sayısının hem 20,4 %  saamak zeedelenmesiylä sebeplendi. Bir saamal inektän orta süt çıkışı 3761,6 litra gösterdi. Beslemedä sıırın orta günlük  aarlaşması azaldı 13,7 % (320 grama), domuzlarda zeedelendi 7,1 % (470 gr.). 2011 yılda 1910 ton yanı (cannı aarlık), 1800 ton da inek südü bekleniler.

Temel kapitala investiţiyalar

2011 yılın yanvar-sentäbri ayları içindä Gagauziyanın investiţiya sektoründä temel kapitala investiţiyalar zeedelendi. Dokuz ay içindä kapitala toplam 135 080,6 leylik para kapatılmış, 61,1 % taa zeedä geçän yıla görä.
Bu vakıt içindä 86 ev, 10 409 kvadrat metrası kvartira kullanıma verilmiş, geçän yıla görä 2,2 katına taa zeedä. Yapıcılık işleri devlet tarafından yapılmamış, ekonomikanın yapıcılık çorbacılıklarıyla yapıldı.  
Yanvar-sentäbri ayları içindä yapıcılık çorbacılıklarıyla 53 117,3 bin leylik yapıcılık-montaj işi yapılmış, geçän yılın dokuz ayına görä 4,7 % taa az.


‘Gagauziya Avtonom Bölgesinin kasaba hem küülerin ilerlemesi’
Milli programanın gerçekleşmesi

2011 yılın yanvar-sentäbri ayları içindä Gagauziya Avtonom Bölgesinin kasaba hem küülerin ilerlemesi’ Milli programanın gerçekleşmesinä 66 421,1 bin ley kapatılmiş, geçän yılın 9 ayına görä 21,4 % taa az. 2011 yılın çeketmesindän büdjetin paralarından 13 445 bin ley (20,2 %); ekonomika çorbacılıkların hem insanın paraları- 36193,7 bin ley (54,5 %); grantlar -  90 bin ley (0,1 %); Moldovanın soţial investiţiyalar fondu -2 586,0 bin ley (3,9 %), başka – 141,06 bin ley (21,2 %). Dokuz ay içindä Gagauziyanın saalık kurumların material-tehnik durumların iileşmesi için 11 182,4 bin ley kapatılmış; baa hem meyva başçası koymasına  11 407,4 bin ley; üüretim kurumların remontlarına – 5 454,2 bin ley;su hem kanalizaţıya geçirmäk için – 5 027,9 bin ley; industriya çorbacılıkların ilerlemesi için – 4 859,0; kasaba hem küülerdä gaz geçirmäk için – 2 934 bin ley harcanmış.

Transport

2011 yılın yanvar-sentäbri ayları içindä Gagauziyanın avtotransport çorbacılıklarıyla 1076,8 bin yolcu getirilmiş, geçän yıla görä bu sayı 6,3 % büüdü. Avtonomiya avtotransport çorbacılıkları Moldovada geçirilmiş passajirlardan 1,3 % geçirmişlär. Yanvar-sentäbri ayları içindä Gagauziyada Moldovanın geçirilmiş yüklerindän 1,0 % (35,2 bin ton) geçirilmiş, 2010 yılın bu vakıdına görä 6,4 % taa az.

Alış-veriş hem ödemeli izmetlär

2011 yılın yanvar-sentäbri ayları içindä alış-veriş çorbacılıkların malların birär-birär satışlarından gelirleri 374 756,8 bin ley gösterdi, geçän yılın bu vakıdına görä 10,4 %. Paner izmetleri çorbacılıkların satışlardan gelirleri geçän yılın dokuz ayına görä zeedelendi 2,2 % hem da gösterdi 155 451,1 bin ley. Mallarını  toptan satan çorbacılıkların malların gelirleri geçän yılın bu vakıdına görä zeedelendi 97,2 % hem 328 424,2 bin ley gösterdi. İzmetlerini satan çorbacılıkların gelirleri 122 906,4 bin ley etmiş, hem da geçän yılın bu vakıdına görä 35,6 % zeedelenmişlär.

Küçük biznes

2011 yılın oktäbri ayın 01-nä görä Gagauziyada 6 941 ekonomika çorbacılıı var. İndividual çorbacılıkların hem kolektiv çorbacılıkların sayısı 4 096 parça gösterdi.
Bu günä görä Gagauziyada fikse vergi ödeen 646 ekonomika çorbacılıı var. Avtonomiyanın büdjetinä onnardan 2 722,2 bin ley geçirildi.
Küçük biznesin en çok kullanılan zaametçilik kalıbı patent temelinde iş. Oktäbri ayın 01-nä görä verilmiş hem vakıdı uzatılmış patent 13 055 kişiya verilmiş, onnar için 1487,5 bin ley büdjedä ödenmiş.

Finanslar

2011 yılın yanvar-sentäbri ayları içindä Gagauziyadan milli büdjedä 231 401,9 bin ley geçirilmiş, geçän yılın bu vakıdına görä 4,8 % zeedä.  
Birleşik (konsolide) büdjetä beklenilän hepsi gelirlerdän sade 38,7 % (89 637,1 bin ley) geçirilmiş, geçän yılın bu vakıdına görä 0,7 % taa az. Bakılan vakıtta plannanmış gelirlär sade 79,2 % tamannanmış.
Birleşik (konsolide) büdjetä geçirilän paralardan devletin büdjetinä 9,5 % (8481,9 bin ley) geçirilmiş, yerli büdjetlerä – 90,5% (81155,2 bin ley), geçän yıla görä 142,8 % hem 96,2 %.
Yanvar-sentäbri ayları içindä Soţial fonda geçän yıla görä 8,6 % taa zeedä  para geçirilmiş (114 336,6 bin ley). Gagauziyada soţial fonda borçlar 13 448,4 bin leylik toplanmış, geçän yıla görä 52,1 % taa az.
2011 yılın yanvar-sentäbri ayları içindä Gagayziya büdjetindän 243 343,0 bin leylik harcama yapılmış. Geçän yıla görä merkez büdjettän harcamalar 0,2 % (400,1 bin ley) zeedelendilär. Düzeltilmiş harcamalar planı yılın başından beeri 85,0 % tamamlanmış.
Bakılan vakıt içindä büdjettän soţial sektora 81,5 % para ayrıldı (198 258 bin ley). 2011 yılın yanvar-sentäbri ayları içindä üüretim sektoruna kapatılan para 1,8 % zeedelendi hem 161509,7 bin leyä etişti. Kultura kurumların bakılması için ayırılan para 20 068,7 ley tuttu, soţial bakıma 12 287,8 bin ley ayırıldı,  geçän yılın bu vakıdına görä herbir sektor 18,2 % hem 21,2 % zeedelendi. Bakılan vakıt içindä saalık kurumların ilerlemesi için merkez büdjettän 4391,8 bin ley ayırılmış, geçän yılın dokuz ayına görä 53,6% taa az.

Soţial sektoru

2011 yılın Sentäbri ayında Gagauziya ekonomikasında işçinin orta aylık nominal kazanç parası 2 408,5 leyä çıktı, geçän yılın hep o vakıdına görä 11,6 % zeedelenmiş. Gagauziyada orta aylık kazanç parası taa az nekadar Moldovada 23,8 %.
Avtonomiyanın büdjet kurumlarında orta aylık nominal kazanç parası 2 417,4 ley göstermiş.
Yılın çeketmesindän Gagauziyanin iş bulma Agenstvosuna (agentlik) işä erleşmää için 3387 kişi danıştı, bunnardan 497 kişiya iş verildi, 99 kişi profesyonal üürenmä kurslarına yollandırıldı, 40 kişi da cümnä ödenän işlerä alındı. Kiyatda yazılı işsiz 529 kişi, ya da 15,6 % kabledeer işsizlik için para yardımı, bu yardımın orta ödemesi  895 ley.
Territorial soţial strahovaniya kassanın 01.10.2011 verilerinä  görä soţial bakım kurumlarında 32 244 pensioner kişi yazılı.  Belli edilmiş orta pensiya büün 839 ley. İnsana soţial yardım fondundan  Gagauziyada yaşayan 1153 kişiya 407,7 bin leylik yardım yapıldı.

Gagauziyanın demografiya durumunda olumlu ilerlemä adımları var.  Verilerä görä 2011 yılın yanvar-sentäbri ayları içindä Gagayziyada 1487 uşak duumuş, geçän yılın dokuz ayına görä 51 uşaa taa az. Bakılan vakıt arasında 1294 kişi öldü, 144 kişi taa az nekadar geçan yılın dokuz ayında. Çıkış olarak insan sayısının büümesi 193 kişi oldu.

_________________________________________

D. Tanasoglu hem G. Gaydarjı Yılı için
orgkomitetin hem sıralar planının onaylanmasi için

Gagauziya Başkanının 2011- ci yılın Oktäbri ayın 31-dä, «2012-ci yılın D. Tanasoglu hem G. Gaydarjı yılı haberlenmesi için» № 8 Kararın gerçekleştirilmesi için Gagauziya Bakannik Komiteti KARARLÊÊR:
1.    D. Tanasoglunun 90-cı hem G. Gaydarjının 75-ci yildönümünä adanmış sıraların hazırlanması hem geçirilmesi için orgkomiteti onaylamaa (1 eklenti).
2.    D. Tanasoglunun 90-cı hem G. Gaydarjının 75-ci yildönümünä adanmış sıraların planını onaylamaa (2 eklenti).
3.    Bu Kararın gerçekleştirilmesi için kontrol işini Gagauziya Bakannik Komiteti Başinın yardımcısı N. Stoyanova vermää.

 
Первая / / Gagauziya Bakannik komiteti oturușun
 
Тел. +373 (298) 2-46-36; +373 (298) 2-12-22
Fax   +373 298 2-20-34
  Email: bashkanat@mail.ru  
 
Адрес:
 
 
       
 
 
Kanun temelleri  |  Gagauzia simvolikası  |  Gagauzianın Başkanı  |  Gagauzia Halk Topluşu  |  Gagauzia Bakannık Komiteti  |  Gagauzianın dolayları  |  Gagauzianın küüleri hem kasabaları  |  Gagauziada yatırmalar  |  Gagauzianın insan sayısı  |  Gagauzların tarihi  |  Gagauzianın yerleşim yeri  |  Gagauzianın üüretmak sisteması  |  SLPA Proekti  |  Gagauzianın gözal hem anılmış yerleri  |  Gagauzıa için foto hem video  |  CBM IV
 
 
Посещений: 3445003
Copyright © 2020 Comitatul Executiv al Găgăuziei, Unitatea teritorial autonomă Găgăzia (Găgăuz Eri) în cadrul Republicii Moldova
Toate Drepturile Rezervate
Создано в Brand.md