RU GY RO EN
Găgăuzia
 
Первая Контакт Карта
RSS
 
 
 
 
 
Первая / Сообщения для прессы / TÜRKİYA BAŞBAKAN YARDIMCISINNAN BULUŞMAKTA GAGAUZİYA BAŞKANIN SÖZÜ (ФОТО)
Печать
20.12.2017
TÜRKİYA BAŞBAKAN YARDIMCISINNAN BULUŞMAKTA GAGAUZİYA BAŞKANIN SÖZÜ (ФОТО)
Sayın Türkiya başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoglu,
Bütün ürektän deerim Sizä Hoş geldiniz Gagauz Yerinä!
Gagauziyanın Bakannık komiteti ön plana koyêr ekonomika hem soțial soruşlarını çözmää, gagauz halkın yaşamasını taa üüsek uura kaldırmaa. Biz çalışêrız, ki Gagauziyada herzaman uslu bir durum olsun. Bizdä pek ii ilişkilär var Moldovanın parlamentinnän, Başbakannan sayın Pavel Filiplan hem Cumhurbaşkanınnan sayın İgor Dodonnan. Hepsi problemalar için biz onnarnan açık konuşêrız, da barabar çıkış bulêrız. Bu işlerdä Türkiya artık 23  yıl gagauzlara deyni büük yardımcı olêr.  
Bu yıl, may ayında Komratta bulundu Türkiya Başbakanı sayın Binali YILDIRIM. O katıldı Dördüncü Gagauzların Dünnä Kongresinä. Bu vizittän sora Gagauziya hem Türkiya ilişkileri taa kaavileşti. Sade 2017-nci yılda Gagauziyada Türkiyanın yardımınnan çeketti yapılmaa bir sıra büük hem stratejik proekt: 
➢ Komratta eni Hastani bölümün düzülmesi;

➢ Eni uşak başçasının Komratta yapılması;

➢ Komratta Gençlik Merkezin düzülmesi;

➢ Valkaneş kasabasında su hem kanalizaţiya sistemasının enilenmesi;

➢ Komrat Kultura evinin temel düzülmesi;

➢ Alındı karar eni asfalt-beton fabrikasını yapmaa Türkiya Belediyeler Birliin yardımınnan;
➢Çadırda Huzur evin düzülmesi.
Bän bilerim, ani bu sade çeketmesi! 
Gagauz halkı - küçük bir halk. Biz varız, neçinki dilimizi üzlärlän yıl koruduk. Büün önümüzdä büük bir daava durêr - gagauz dilini ilerletmää, uşakları da üüretmää lafetmää gagauzça. İsteerim sölemää, ani Komratta düzülän eni uşak başçası olacêk iki dildä - gagauzça hem moldovanca. Biz büün bu uşak başçasını gördük Sizinnän. 
Gagauz dilin ilerlemesi için, biz hazırladık eni üürenmäk kitaplarını okullara deyni. Onnarı tiparlamaa deyni sizin yardımınızı isteeriz. 
Türkiya Cumhurbaşkanınnan sayın Recep Tayyip Erdogannan buluşmakta biz konuştuk Komratta etim merkezin yapılması için. Bu lițeya deyni verildi beş hektar toprak. TİKA ayırdı firmayı, angısı şindi hazırlêêr proekti. Sanêrım, ani bu etim merkezi da başa çıkacêk. 
Gagauziyanın en uzak kasabası - Valkaneş. Orada faydalı olaceydı kurmaa bir eni sportkompleks. İsteerim sizin taraftan destek olsun bu soruşta da. 
Biz isteeriz görmää taa zeedä Türkiyadan yatırım, ki açmaa eni iş erlerini tarım uurunda ‒ meyvacılıkta hem üzümcülüktä . İsteeriz, ani Gagauziyanın yaşayannarı çalışsınnar, da zeedä kazansınnar. Bu yıl Gagauziyada iki Sanayı parkı açıldı. Biz hazırız karşılamaa Türkiyadan yatırımcıları.
Diil çoktan bän bulundum İtaliyada, Güney Tirolda. Bu bölgä bana göründü çok gelişmiş. Orada ilerler hem ekonomika, hem kultura, hem dil. Bu avtonomiya gibi biz da olacez. Biz yolladık Moldova parlamentinä kanonnar proektlerini, angıları taa kaavi yapacek Gagauziyanın haklarını. İsteerim teşekkür etmaa Büükelçiyi sayın Hulusi KILIÇI, ki bu kanonnarı o destekleer hem yardımcı gagauz halkına olêr. 
Gelän yılda biz pek bekleeriz sayın Recep Tayyip Erdoganın Gagauziyaya gelmesini. Çok umut ederiz, ani o zaman Komratta açılacek Türkiya konsolosluu. Bu olacek ilk konsolosluk Gagauziyada. Bu gagauzlara deyni halklararası uurunda pek büük saygı hem tanımak. 

 
Первая / Сообщения для прессы / TÜRKİYA BAŞBAKAN YARDIMCISINNAN BULUŞMAKTA GAGAUZİYA BAŞKANIN SÖZÜ (ФОТО)
 
Тел. +373 (298) 2-46-36; +373 (298) 2-12-22
Fax   +373 298 2-20-34
  Email: gagauzia.news@gmail.com  
 
Адрес:
 
 
       
 
 
Правовые основы  |  Символика Гагаузии  |  Башкан Гагаузии  |  Народное Собрание Гагаузии  |  Исполнительный Комитет Гагаузии  |  Районы Гагаузии  |  Населённые пункты Гагаузии  |  Инвестиции в Гагаузию  |  Бюджет АТО Гагаузия  |  Население Гагаузии  |  История гагаузов  |  Местоположение Гагаузии  |  Система образования Гагаузии  |  Проект SLPA  |  Достопримечательности Гагаузии  |  Фото и видео о Гагаузии  |  Решения фонда социальной поддержки населения  |  Гагаузия привлекательна для инвесторов  |  Коммерческие возможности  |  Представители Гагаузии за рубежом  |  Награды АТО Гагаузия  |  Постановления Исполнительного Комитета Гагаузии  |  Отчет о деятельности Исполкома за 2012 год  |  Отчет о выделении и учете гуманитарной помощи  |  CBM IV
 
 
Посещений: 2746236
Copyright © 2019 Исполнительный Комитет Гагаузии, Автономно-территориальное образование Гагаузия (Гагауз Ери) в составе Республики Молдова
Все права защищены
Создано в Brand.md