RU GY RO EN
Găgăuzia
 
Prima Contact Harta
RSS
 
 
 
 
 
Prima / Noutăţi / Comunicarea Başcanului Găgăuziei Mihail Formuzal în cadrul Forumului economic internaţional din Criniţa (Polonia) pe tema: „Investiţiile în infrastructură o şansă reală pentru economia Găgăuziei”
Versiune tipar
15.09.2009
Comunicarea Başcanului Găgăuziei Mihail Formuzal în cadrul Forumului economic internaţional din Criniţa (Polonia) pe tema: „Investiţiile în infrastructură o şansă reală pentru economia Găgăuziei”

Pe parcursul a unei perioade de timp destul de lungi, din diferite motive, au lipsit investiţiile nu numai pentru proiectele de creare a noiii nfrastructuri, dar au lipsit investiţiile de întreţinere a infrastructurii, deja existente.

Dar în ultimul timp, întrebarea despre dezvoltarea infrastructurii înlocalităţile din autonomie, ca factor care contribuie la dezvoltarea economiei, a  devenit un subiect în centrul atenţiei a administraţiei publice. Tot mai mulţi manageri de diferite nivele au început să înţeleagă că dezvoltarea ei calitativă va aduce la activizarea economică, va mări puterea de concurenţă, iar aceasta va duce la o dezvoltarea economică rapidă a autonomiei. Şi este clar că astăzi drumurile, sistemele de apeduct şi canalizare, sistemele de telecomunicaţii şi alte componente a infrastructurii, contribuie direct la dezvoltarea economiei. Experienţa ţărilor dezvoltate arată, că micşorarea volumului de investiţii în infrastructură, duce inevitabil la micşorarea creşterii economice a unei sau a altei regiuni. Ce astăzi se înţelege prin noţiunea de investiţii în infrastructură?

Investiţiile în infrastructură sunt investiţii de lungă durată, careasigură realizarea proceselor investiţionale, cu scopul funcţionării normale aramurilor economiei naţionale: gospodăria comunală, drumuri, telecomunicaţii, transport, sistemul de educaţie, sistemul de energetică, precum şi altele.

Înţelegerea interdependenţii între creşterea economică şi investiţiile în infrastructură, poate ajuta în elaborarea a unei politici eficiente în domeniul dezvoltării infrastructurii, pentru o regiune luată aparte, sau pentru olocalitate luată aparte. Dezvoltând infrastructura, noi în general dezvoltăm regiunea. O astfel de influenţă benefică se lămureşte printr-un şir de motive, printre care putem evidenţia:

- mărirea nivelului de ocupare a forţei de muncă în perioada construcţie iinfrastructurii;

- mărirea veniturilor proprii a populaţiei din regiune;

- creşterea numărului populaţiei în localităţi datorită investiţiilor în infrastructură;

- se stimulează afluxul a noului bisnes şi crearea a noilor companii, deoarece sunt toate componentele necesare acestui proces;

- infrastructura dezvoltată impune bisnesul să se deplaseze în acelere giuni, unde infrastructura este cu adevărat dezvoltată.

De rând cu efectele pozitive există şi efecte negative. Printre care putem evidenţia:

- poluarea mediului înconjurător în rezultatul apariţiei a noilor forme de producţie;

- crearea noii infrastructuri în localităţile rămase în urmă nu va influenţa asupra nivelului de dezvoltare economică, deoarece nu se va putea decompensat forţa de muncă de calificare foarte joasă care nu corespunde cerinţelor speciale, calitatea joasă a resurselor naturale sau insuficienţa avolumului de capital financiar.

Necesitatea investiţiilor în infrastructură există permanent, şi în cazul dezvoltării economice stabile, şi în condiţii de criză. Aceasta este legat defaptul, că toţi cetăţenii trebuie să fie asiguraţi cu servicii publice şi trebuie să menţionăm că investiţiile în infrastructură vor fi permanent necesare, pentru că permanent apare necesitatea de reînnoire şi de aplicare a tehnologiilor. Trebuie să menţionăm că în condiţiile crizei, anume investiţiileî n infrastructură constituie o şansă pentru societate, de a depăşi mai uşor această criză.

Am dori mai detaliat să ne oprim pe exemplul UTA Găgăuzia şi să demonstrăm tendinţele din ultimii ani, ce s-au creat în domeniul investiţiilor în infrastructură.

Dar pentru început, ce reprezintă Găgăuzia?

UTA Găgăuzia este o parte componentă a Republicii Moldova care este amplasată în partea de sud a ţării. Suprafaţa teritorială a Găgăuzie iconstituie 1848 km.p., sau 5,5% din tot teritoriul Republicii Moldova. În corespundere cu Legea Republicii Moldova „Despre statutul special al Găgăuziei (GagauzEri)”, adoptată la 23 decembrie 1994, Găgăuzia a primit statut de autonomie în componenţa Moldovei. Teritoriul autonomiei se divizează în raioane, oraşe şi sate – în total 26 de localităţi. Pe teritoriul UTA Găgăuzia locuiesc 157,9 miide locuitori, sau 4,6% din numărul total al populaţiei ţării. Volumul investiţiilor ,îndreptate pentru dezvoltarea economiei Găgăuziei, anual se măreşte. În prima jumătate al anului 2009 au fost valorificate 95,9 milioane lei, sau mai mult cu 7,4%, decât în perioada respectivă a anului 2008. În anul 2008 volumuli nvestiţiilor a constituit 391,2 milioane lei. În structura investiţiilor înGăgăuzia prevalează mijloacele proprii. În volumul total de investiţii, pentru lucrările de construcţie în anul 2008 a constituit 49,4%.

Pe lângă asigurarea dezvoltării economice durabile în ramurile sectorului real al economiei, una din sarcinile prioritare, constituie reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii: gazificarea localităţilor, îmbunătăţirea şi extinderea reţelelor de apeduct, dezvoltarea instituţiilor din ocrotire a sănătăţii, educaţie, cultură şi sport.

Evaluând investiţiile în infrastructura Găgăuziei, trebuie să menţionăm, că Găgăuzia este una din regiunile cele mai gazificate. Din 48033 de consumatori potenţiali de gaz, la sistemele de gazoduct sunt conectaţi la data de 1.07.2009, s-au conectat 42125, ceea ce constituie 87,7%.

În Găgăuzia 92,3% din toate localităţile dispun de reţele de apeduct. Fondul locativ care este asigurat cu reţele de apeduct, constituie 68,7%. În sate procentul de asigurare constituie 40%, în oraşe constituie 80%. Distanţa totală a sistemelor de apeduct constituie 650 km. Volumul lunar de apă, prestat consumatorilor, constituie 6,5 m.c. la un locuitor. După acest indicator Găgăuziaocupă locul 7 pe ţară. Din totalul de gospodării casnice, 23,01% sunt conectate la reţelele de canalizare. La staţia staţionară de telefonie sunt abonaţi 77,35% din toate casele. O direcţie importantă a investiţiilor în infrastructură, constituie investiţiile în construcţii şi reparaţia drumurilor. În 2008 în această sferă au fost investite 13,7 mln. lei, ceea ce constituie de 7,7% ori mai mult în anul 2000.

Condiţiile moderne de dezvoltare a oricărei regiuni, inclusiv şi a autonomiei, necesită implementarea a noilor tehnologii ce ţin de asigurarea accesuluila resursele informaţionale, inclusiv la reţeaua Internet. Dacă în 2007 numărul abonaţilor conectaţi la reţeaua Internet (pe baza standardului MAX DSL) aconstituit 660 de persoane, apoi la finele primei jumătăţi a anului 2009 acestde număr de abonaţi a constituit deja 3918 de persoane (aproximativ 4% dinnumărul total de abonaţi din Republica Moldova). Aceasta ne vorbeşte despre un ritm rapid de aplicare a tehnologiilor moderne.

În aşa fel, investiţiile în infrastructură constituie nu numai un instrument eficient de creare a locurilor de muncă, dar constituie şi un factor de stimulare a acţiunilor potenţialilor investitori în sectorul real al economiei autonomiei
 
Prima / Noutăţi / Comunicarea Başcanului Găgăuziei Mihail Formuzal în cadrul Forumului economic internaţional din Criniţa (Polonia) pe tema: „Investiţiile în infrastructură o şansă reală pentru economia Găgăuziei”
 
Tel. +373 (298) 2-46-36; +373 (298) 2-12-22
Fax   +373 298 2-20-34
  Email: bashkanat@mail.ru  
 
Adresa:
 
 
       
 
 
Despre Găgăuzia  |  SLPA  |  Ştiri  |  Oficiul Dezvoltării Economice Locale  |  Sfera socială  |  Populaţia Găgăuziei  |  Economia Regiunii  |  Ghidul Investitorului  |  Organele Administraţiei Publice  |  Contacte
 
 
Vizitatori: 3272065
Copyright © 2019 Comitatul Executiv al Găgăuziei, Unitatea teritorial autonomă Găgăzia în cadrul Republicii Moldova
Toate Drepturile Rezervate
O soluţie Brand.md