RU GY RO EN
Găgăuzia
 
Prima Contact Harta
RSS
 
 
 
 
 
Prima / Noutăţi / Comunicarea Başcanului Mihail Formuzal în cadrul Forumului economic internaţional din Criniţa (Polonia)
Versiune tipar
09.10.2009
Comunicarea Başcanului Mihail Formuzal în cadrul Forumului economic internaţional din Criniţa (Polonia)

Edificarea Republicii Moldova ca stat democratic şi de drept, presupune crearea celar mai favorabile condiţii, pentru realizarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti şi participarea activă a cetăţenilor în procesele de conducere a ţării. Situaţia social-politică din ultimul timp demonstrează o creştere a cointeresării societăţii în realizarea autonomiei locale. Aceasta se manifestă prin activizarea proceselor legislative şi activitatea ştiinţifică în acest domeniu, a creşterii publicaţiilor pe această temă; creşterea numărului organizaţiilor ne-guvernamentale, creşterea influenţei ideilor, ce ţin de autonomia locală printre reprezentanţii administraţiei publice locale. Statul, la rândul lui, e cointeresat în valorificarea posibilităţilor autonomiei locale, în scopul atragerii cetăţenilor în implementarea reformelor social-economice.

UTA Găgăuzia este parte componentă a Republicii Moldova, se dezvoltă bazându-se pe priorităţile – supremaţia legii şi consolidarea normelor democratice. Elementul cheie devine crearea condiţiilor pentru dezvoltarea societăţii civile.

În prezent nu există o noţiune unică acceptată de toţi, privind noţiunea de societatea civilă. Prin societatea civilă mulţi înţeleg o ordine socială, un mecanism social, care este favorabil pentru dezvoltarea personalităţii a cetăţeanului şi a organizaţiilor ne-guvernamentale. Prin această abordare se identifică o relaţie de parteneriat dintre sectorul de stat, sectorul de bisnes şi sectorul asociativ. În opinia mea, anume această abordare a societăţii civile a făcut posibil să devină un steag în lupta cu regimurile comuniste din Europa de Est, a creat premise reale pentru instaurare a adevăratei democraţii. Stabilirea unor asemenea relaţii de colaborare, se implementează în prezent în autonomia găgăuză. Ideea implicării civice, presupune implicarea în soluţionarea problemelor obşteşti, cât şi implicarea în soluţionarea problemelor de stat. Cu alte cuvinte, este vorba despre o adevărată descentralizare a puterii de stat. Este greu de imaginat o dezvoltare complexă fără să fie stabilite nişte principii de solidaritate, între stat şi organizaţiile ne-guvernamentale, pentru realizarea proiectelor social-economice importante. Pe parcursul ultimilor 2 ani, în Găgăuzia rolul organizaţiilor a crescut vizibil, tot mai mulţi reprezentanţi ai acestor organizaţii sunt implicaţi în mecanismele de luare a deciziilor şi în elaborarea a importantelor documente pentru Găgăuzia. În această perioadă, în cadrul unui adevărat parteneriat, au fost implementate 15 proiecte de infrastructură şi 5 proiecte care au contribuit la dezvoltarea infrastructurii. Un proiect cheie a devenit proiectul „Dezvoltarea economiei locale prin Acţiuni şi Alianţe” realizat în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Aceasta a permis să elaborăm un document foarte important pentru autonomie – „Strategia de dezvoltare socio-economică până în 2015”. La elaborarea acestui document, la bază a stat metodologia Băncii Mondiale, cu participarea experţilor internaţionali din Ungaria, SUA, Marea Britanie şi Polonia. Parteneri în elaborarea ei au fost reprezentanţi ai organizaţiilor ne-guvernamentale din Găgăuzia. Apariţia acestui document strategic a creat premise, pentru promovarea noilor iniţiative a conducerii Găgăuziei, îndreptate în direcţia dezvoltării relaţiilor regionale.

În prezent este imposibil de imaginat, ca statele sau regiunile să-şi poată permite luxul, de a se dezvolta independent. Un element important de legătură devin Euroregiunile, în care se unesc regiunile statelor europene pe o platformă unică, care au hotare unice sau care au identitate sau probleme similare. Dezvoltarea Euroregiunilor a devenit o parte componentă a politicii Uniunii Europene, în contextul dezvoltării colaborării transfrontaliere. Anume acestei apropieri dintre state, tot mai multă atenţie acordă politicienii contemporani. Începând cu anul 2007, conducerea UTA Găgăuzia, fixând direcţia spre lărgirea relaţiilor regionale transfrontaliere, şi-a fixat ca una dintre priorităţile de bază integrarea în Euroregiunea „Dunărea de Jos”, iar începând cu anul 2008 intrarea în Asociaţia Euroregiunii Marea Neagră. Noi ne aflăm pe calea de a primi mandatul, pentru fi membru cu drepturi depline în cadrul acestor euroregiuni, şi sperăm să finisăm această etapă de integrare, până la finele anului 2009. Poziţia noastră în această direcţie este legată de următorul lucru, în primul rând, instrumentul Euroregiunilor va trebui în viitor să joace un rol, mult mai important în colaborarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Este îmbucurător faptul că se activizează şi se lărgeşte colaborarea în cadrul Euroregiunilor, instituite la hotarul Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. În al doilea rând, noi am studiat foarte atent experienţa germană în funcţionarea Euroregiunilor, care au fost create după unificarea Germaniei, de-a lungul hotarului cu Polonia şi Cehia. Anume ele au jucat un rol important în integrarea teritoriilor transfrontaliere, în procesul de extindere a Uniunii Europene spre est. În al treilea rând, pentru noi Euroregiunile, sunt mai întâi de toate, un instrument de colaborare municipală şi colaborare transfrontalieră, care serveşte ca platformă pentru realizarea proiectelor transfrontaliere în domeniul economic, domeniul social, domeniul cultural şi domeniul ecologic. În al patrulea rând, în opinia noastră Euroregiunile trebuie abordate în calitate de instrument din mai multe cauze posibile. De eliminare a tensiunilor din teritoriile transfrontaliere, inclusiv în cazul creării modelelor de depăşire a situaţiilor de conflict. În calitate de un model elocvent, poate servi UTA Găgăuzia din Republica Moldova care se află la hotarele cu Uniunea Europeană. În al cincilea rând, Euroregiunile dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană trebuie să dispună de o structură organizatorică foarte clară, să fie create după forma asociaţiilor obşteşti în corespundere cu legislaţia naţională şi să se constituie pe baza acordurilor de colaborare. În opinia mea, în calitate de următorii paşi, pentru a mări rolul Euroregiunilor, pentru dezvoltarea de mai departe a UTA Găgăuzia, pot servi:

1. Consolidarea legăturilor dintre membrii Euroregiunilor, în cadrul elaborării strategiei de dezvoltare, inclusiv a unei strategii comune.

2. Stimularea schimbului de experienţă şi constituirea a reţelelor de colaborare, atât între organele de stat, cât şi între organizaţiile ne-guvernamentale.

3. Intensificarea colaborării transfrontaliere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, în domeniile politic, economic şi social, precum şi impulsionarea dezvoltării a regiunilor transfrontaliere defavorizate, iar rolul de bază în acest proces trebuie să-l aibă Euroregiunile.

4. Stabilirea unui anumit rol în cadrul iniţiativei „Parteneriatul Estic” a întrebării cu privire la susţinerea proiectelor, îndreptate spre dialog şi colaborare între regiunile dintre diferite ţări.

5. Organizarea transferului a experienţelor pozitive poloneze şi germane în Republica Moldova, inclusiv în Găgăuzia, pentru activizarea proceselor de renovare şi creare a adevăratelor premise pentru dezvoltarea durabilă
 
Prima / Noutăţi / Comunicarea Başcanului Mihail Formuzal în cadrul Forumului economic internaţional din Criniţa (Polonia)
 
Tel. +373 (298) 2-46-36; +373 (298) 2-12-22
Fax   +373 298 2-20-34
  Email: bashkanat@mail.ru  
 
Adresa:
 
 
       
 
 
Despre Găgăuzia  |  SLPA  |  Ştiri  |  Oficiul Dezvoltării Economice Locale  |  Sfera socială  |  Populaţia Găgăuziei  |  Economia Regiunii  |  Ghidul Investitorului  |  Organele Administraţiei Publice  |  Contacte
 
 
Vizitatori: 3454385
Copyright © 2020 Comitatul Executiv al Găgăuziei, Unitatea teritorial autonomă Găgăzia în cadrul Republicii Moldova
Toate Drepturile Rezervate
O soluţie Brand.md