RU GY RO EN
Găgăuzia
 
Первая Контакт Карта
RSS
 
 
 
 
 
Первая /Gagauzianın Başkanı
Печать
M.Çakirin 150-ci hem M. Guboglunun 100-cü yıldönümünä adanmış sıraların planı

KARAR № 5/2

2011 yılın Aprelin 4-dän

 

M.Çakir hem M.Guboglu Yılı için

orgkomitetin  hem sıralar planının onaylanması için

 

         Gagauziya Başkanının 2011- ci yılın küçük ayın 28, «2011-ci yılı Protoierey M. Çakir yılı haberlenmesi için» № 2 Kararın gerçekleştirilmesi için Gagauziya Bakannık Komiteti KARARLÊÊR:

1.M. Çakirin 150-ci hem M. Guboglunun 100-cü yıldönümünä adanmiş sıraların hazırlanması hem geçirilmesi için orgkomiteti onaylamaa (1 eklenti).

2. M.Çakirin 150-ci hem M. Guboglunun 100-cü yıldönümünä adanmış   sıraların planını onaylamaa (2 eklenti).

3. Gagauziya Bakannık Komitetinin rezerva fondundan  ayırmaa 50 000 (elli bin) ley, Kişinövun Ermeni mezarlıında M. Çakirin anma taşını hazırlamaa hem yerleştirmää deyni. Finans Üstün Bakannıına (M. Greku) belli edilmiş parayı Bakannık Komitetinä geçirmää.

4. Bu Kararın gerçekleştirilmesi için kontrol işini Gagauziya Bakannık Komitetinin yardımcısı N. Stoyanova vermää.

 

Gagauziya (Gagauz Yeri)

Başkanı                                                                           M. Formuzal

Cuvapçı:

Gagauziya Bakannık Komitetinin

Başının Yardımcısı                                                          N. Stoyanov 

M. Çakirin 150-ci hem M. Guboglunun 100-cü yıldönümünä

adanmış sıraların hazırlanması hem geçirilmesi için

orgkomİtet 

  N. Stoyanov                        

- Gagauziya Bakannık Komitetinin Başın

   yardımcısı, orgkomitetin başı;   

 

  E. Kovalenko                        

- Gagauz Yeri Halk Topluşu Başın yardımcısı,

  orgkomitetin başın  yardımcısı;

                           Orgkomitetin azaları:

 

  V. Balova                  

- Üüretmäk  Üstün Bakannıı başı;

 

  D. Kambur                 

- Kultura hem turizma Üstün Bakannıı başı;

 

  İ. Mavrodi                 

- Gençlik hem sport işleri Üstün Bakannıı başı;

 

  G. Kürkçü                 

- Gagauziya Halk Topluşunun üürenmäk hem

   kultura  komisiyasının başı;                    

 

  E. Lülenova               

- Kultura hem turizma Üstün Bakannıı başın

   yardımcısı;

 

  E. Yançoglu              

- Üüretmäk Üstün Bakannıın baş işçisi.

 

Başkanın hem Bakannık Komitetinin                                  

işleri Genel Bakannıın başı                                                       P. Tulba

 

M.Çakirin 150-ci hem M. Guboglunun

100-cü yıldönümünä adanmış   sıraların planı

s/s

Sıranın adı

Zaman

Cuvapçı

Geçirelecek yer

1.

M. Çakirä adlanmış   Gagauz dili Respublika  Olimpiadası 

Sürmäk ayın

17-19

Üüretmäk Üstün Bakannıı

Komrat kas.

G.Gaydarcı adına  liţey

2.

M. Çakirin anılmasına Tombarlak masa gagauz dili üüredicilerinnän barabar

Sürmäk ayın

31

Üüretmäk Üstün Bakannıı

Komrat kas.

Pedagogika koleci

3.

“Gagauz dili hem literaturası” jurnalının tiparlanması

yılda 12 nomer

Üüretmäk Üstün Bakannıı

 

4.

M. Çakirin hem M.Guboglunun yaradıcılıınnan baalı Gagauz yazıcılarınnan hem din zaametçilerinnän, bilim hem kultura zaametçilerinnän buluşlar

Sürmäk ayı –

Kirez ayı

 

Üüretmäk Üstün Bakannıı

Kultura evi, muzeylär, bibliotekalar

5.

M. Çakir – gagauz aydınnadıcısıdır, “Eski

Baalantının istoriyası”- ilk gagauzça kiyat, Protorierey M. Çakir gagauzların

milli lideri, Tanınmış

bilim adamı – M. Guboglu, “Bilimä adanmış

yaşamak” adlı temalara uygun  gezek stendların hem sergilerin hazır-lanması

Sürmäk ayı –  Kırım ayı

  Kultura hem turizma Üstün Bakannıı

Muzeylär, bibliotekalar

6.

Gagauz dili hem literaturası üüredicilerinin Respublika seminarı.

Gagauz dilindä klastandışı sıra

Çiçek ayı 7-8

Üüretmäk Üstün Bakannıı

Komrat kas.

B. Yanakog-lunun adına liţey

7.

“Gagauz kulturasının Kiril hem Mifodiyi” temasına görä Gagauz bilim adamnarınnan düzennenän Tombarlak masa

 

Çiçek ayı

Kultura hem turizma Üstün Bakannıı

Muzeylär

8.

Gençlerin  yaratma konkursu “Benim ana tarafım”

Çiçek ayı

Gençlik hem sport işleri Üstün Bakannıı

Gençlik hem sport işleri Genel Bakannıı

9.

M. Çakir hem M. Guboglu yaşaması hem yaradıcılıı için tematik okumalar, konferenţiyalar, biblio-grafiya bakışları

 

Çiçek ayı-kırım ayı

Kultura hem turizma Üstün Bakannıı

Kasaba, küü, uşak bibliotekaları

10.

M. Çakir hem M. Guboglunun yaşaması hem yaradıcılıı için  statyaların gazetalarda hem jurnallarda tipar-lanması

 

Çiçek ayı

Üüretmäk Üstün Bakannıı

Gagauz Yeri M. Maruneviçin  adına BAhMİM

11.

M. Çakirin yıldönümünä hem Gagauz Dili gününä (Tombarlak masalar, kiyat sergileri, yaradıcılık işlerin tanıtımı) deyni sıralar

 

Çiçek ayı

Üüretmäk Üstün Bakannıı

Gagauziyanın üüretmäk kurumnarı

12.

M. Çakirin 150-ci yıldönümünä adanmaş Halklararası bilim konferenţiyası

 

Çiçek ayın  27

 

Üüretmäk Üstün Bakannıı

Gagauz Yeri M. Maruneviçin  adına BAhMİM

13.

M.Çakirin aaraştırma-larının temelin-dä “Gagauz halkının istoriyası, kulturası hem adetleri” predmetin haftası

“Besarabiyalı gagauzların istoriyası”, “Gagauzların düün adetleri”, “Gagauz-ların Allaha inanması için” h.b.

Hederlez ayın 1-7

Üüretmäk Üstün Bakannıı

Gagauziyanın üüretmäk kurumnarı

14.

Gençlär için “Benim ana tarafım” adlı resim yarışması

Hederlez ayı

Gençlik hem sport işleri Üstün Bakannıı

Komrat Kultura evi

15.

Gençlär arasında Gagauz estrada türküleri yarışması (etno, rep, rok) gagauz halk motivlerin notalarında

Hederlez ayı

Gençlik hem sport işleri Üstün Bakannıı

  Gençlik hem sport işlerinä bakan Genel müdürlüü

16.

Gagauzların mirasını gösterän foto hem video yarışması

Kirez ayı

Gençlik hem sport işleri Üstün Bakannıı

Komrat Kultura evi

17.

Türkü yarışmasının final konţerti

Kirez ayı

Gençlik hem sport işleri Üstün Bakannıı

Komrat Kultura evi

18.

Gagauziya

Gençlerinin toplanması

Kirez ayı

Gençlik hem sport işleri Üstün Bakannıı

“Olimpiyeţ” lageri

Tülüküü

19.

Tele-radio debatlar

Ceviz ayı

Gençlik hem sport işleri Üstün Bakannıı

SMİ

20

Gazetalarda hem jurnallarda M. Çakir hem M. Guboglu için statyaların tiparlanması

Canavar ayı

Üüretmäk Üstün Bakannıı

Gagauz Yeri M. Maruneviçin  adına BAhMİM

 

21.

M. Çakirä adlanmış şiir okuyannarın hem yaratmaların konkursu

Canavar ayı

Üüretmäk Üstün Bakannıı

Dolayların arasında

22.

M. Çakir okumakları (üüredici- gagauzovedlerin seminarı, büük klaslar için bilim-praktika konferenţiyası, M. Çakirin 150-ci yıl dönümünä adanmış okul gazetalarının hazırlanılması)

Kasım ayı

Üüretmäk Üstün Bakannıı

Gagauz Yerinin üüretmäk kurumnarı

23.

M. P. Guboglunun 100-cü yıldönümünä adanmış Tombarlak masa

Kasım

Üüretmäk Üstün Bakannıı

Gagauz Yeri M. Maruneviçin  adına BAhMİM

24.

“M. Çakir - aydınnatıcı” bilim-teoretika konferenţiyası

Kasım

Kultura hem turizma Üstün Bakannıı

Komrat kasabasının regional bibliotekası

 

 
Первая /Gagauzianın Başkanı
 
Тел. +373 (298) 2-46-36; +373 (298) 2-12-22
Fax   +373 298 2-20-34
  Email: bashkanat@mail.ru  
 
Адрес:
 
 
       
 
 
Kanun temelleri  |  Gagauzia simvolikası  |  Gagauzianın Başkanı  |  Gagauzia Halk Topluşu  |  Gagauzia Bakannık Komiteti  |  Gagauzianın dolayları  |  Gagauzianın küüleri hem kasabaları  |  Gagauziada yatırmalar  |  Gagauzianın insan sayısı  |  Gagauzların tarihi  |  Gagauzianın yerleşim yeri  |  Gagauzianın üüretmak sisteması  |  SLPA Proekti  |  Gagauzianın gözal hem anılmış yerleri  |  Gagauzıa için foto hem video  |  CBM IV
 
 
Посещений: 3376145
Copyright © 2020 Comitatul Executiv al Găgăuziei, Unitatea teritorial autonomă Găgăzia (Găgăuz Eri) în cadrul Republicii Moldova
Toate Drepturile Rezervate
Создано в Brand.md