RU GY RO EN
Găgăuzia
 
Prima Contact Harta
RSS
 
 
 
 
 
Prima /Despre Găgăuzia
Versiune tipar
Aşezarea geografică
Scurt istoric
Statutul juridic al Găgăuziei în componenţa Republicii Moldova
Aşezarea geografică
Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia – esteparte componentă a Republicii Moldova, este amplasată în partea de sud a ţăriişi face parte din regiunea economico-geografică de sud a ţării. UTAG în cadrulregiunii economico-geografice are legături economice cu Raionele Cahul,Cantemir, Taraclia şi Besarabeasca. La est Autonomia Găgăuză se mărgineşte curegiunea Odesa a Ucrainei.

Autonomia Găgăuză, ca şi în general toată ţara sesituează în partea central-europeană.
Clima, relieful,solul

TeritoriulGăgăuziei se situează în stepa Bugeacului, care face parte din câmpia colinarămoldovenească de sud. Suprafaţa ei este divizată în văi şi coline abrupte.Relieful regiunii se caracterizează prin câmpii şi coline nu prea mari, la feleste străbâtută de râuleţele Ialpug, Ialpujel, Lunga şi Lunguţa. Găgăuzia ca şirestul ţării, este amplasată în regiunea seismică a Carpaţilor.

Întotal suprafaţa pământurilor destinate agriculturii alcătuieşte aproximativ 150mii de hectare. Solul în Autonomia Găgăuză este reprezentat prin ceornoziomcarbonizat – 65,4 mii de hectare şi ceornoziom tipic cu conţinut redus de humus– 63,4 mii hectare.

Climăcaldă, cu temperatură de 10 şi mai multe grade Celsius se păstrează peparcursul a 179-187 de zile, prin urmare, reprezintă o perioadă mai lungă,decât în alte părţi a Moldovei. Suma temperaturilor active alcătuieşte 3300 degrade. Nivelul mediu de precipitaţii alcătuieşte 350-370 mm. Anual coeficientulgeotermic alcătuieşte 0,7 – 0,8. Din această cauză autonomia este afectată devânturi. Particularităţile climei determină specializarea şi structuraagriculturii a Autonomiei Găgăuze.

Resurseleacvatice a Autonomiei Găgăuze în mare măsură sunt reprezentate de izvoaresubterane, cu un volum de 8-10 milioane metri cubi.
Izvoarele de lasuprafaţă sunt limitate. Pe teritoriul Găgăuziei sunt amplasate două maricentre de resurse acvatice: Lacul artificial de la Comrat – cu o suprafaţă de1,7 k.p. şi lacul arificial de la Congaz – cu suprafaţă de 4,9 k.p. Peteritoriul Autonomiei Găgăuze resursele naturale sunt limitate şi suntreprezentate prin nisip, lut, precum au fost descoperite şi rezerve neînsemnatede cărbune brun, care este amplasat în straturi subţri, de o calitate joasă şiextragerea lui este absolut nerentabilă.
 
Prima /Despre Găgăuzia
 
Tel. +373 (298) 2-46-36; +373 (298) 2-12-22
Fax   +373 298 2-20-34
  Email: bashkanat@mail.ru  
 
Adresa:
 
 
       
 
 
Despre Găgăuzia  |  SLPA  |  Ştiri  |  Oficiul Dezvoltării Economice Locale  |  Sfera socială  |  Populaţia Găgăuziei  |  Economia Regiunii  |  Ghidul Investitorului  |  Organele Administraţiei Publice  |  Contacte
 
 
Vizitatori: 3270088
Copyright © 2019 Comitatul Executiv al Găgăuziei, Unitatea teritorial autonomă Găgăzia în cadrul Republicii Moldova
Toate Drepturile Rezervate
O soluţie Brand.md