Prima / Oficiul DEL din Comrat - exemplu demn de a fi preluat şi de alte regiuni a ţării
23.07.2008
Oficiul DEL din Comrat - exemplu demn de a fi preluat şi de alte regiuni a ţării
 

IMG_8472.JPG

Înluna martie, anul curent, în oraşul Comrat a fost deschis Oficiul DezvoltăriiEconomice Locale pentru UTA Găgăuzia, ca urmare a încheierii unui Acord decolaborare între IDIS Viitorul şi Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia. Oficiuleste amplasat în clădirea Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia. Consultantul debază a Oficiului DEL Comrat a fost selectat şi numit în funcţie domnul MihailSircheli, expert în tehnologii informaţionale.

Scopul deschiderii Oficiului DEL din Comrat afost asigurarea logisticii şi asistenţa directă a procesului de elaborare aStrategiei de Dezvoltare Social-economică a Găgăuziei. Oficiul DEL colecteazăinformaţiile necesare referitoare la potenţialul economic al Găgăuziei.Informează agenţii economici despre programele dezvoltării social-economice,precum informează agenţii economici cu privire la stabilirea priorităţilor îndezvoltarea social-economică a UTA Găgăuzia. Oficiul DEL a Găgăuziei a elaboratşi permanent o menţine în lucru Pagina Web a UTA Găgăuzia. Pe de altă parte,Oficiul DEL este o sursă informaţională eficientă cu privire la firmele localeşi potenţialul de afaceri a UTA Găgăuzia. De asemenea, Oficiul DEL oferăinformaţii cu privire la procesul de elaborare a Strategiei de DezvoltareSocial-economică a UTA Găgăuzia. Oficiul DEL elaborează baza de date aîntreprinderilor din cadrul UTA Găgăuzia. La fel, a contribuit la colectareadatelor în scopul elaborării „Ghidului Investitorului”. În prezent secolectează informaţii, în scopul creării Bazei de resurse informaţionale aOficiului DEL. Au fost achiziţionate materiale informaţionale privindactivitatea Oficiilor DEL din Albania, experienţa cărora este foarte importantăpentru Moldova. În contextul celor relatate, constituirea Oficiilor DEL în altecentre regionale ale ţării, după modelul oraşului Comrat, ar contribui foartemult la dezvoltarea social-economică şi a altor regiuni ale ţării, consolidândtendinţele pozitive de dezvoltare social-economică a ţării la nivel naţional.
Prima / Oficiul DEL din Comrat - exemplu demn de a fi preluat şi de alte regiuni a ţării
Tel. +373 (298) 2-46-36; +373 (298) 2-12-22
Fax +373 298 2-20-34
str. Lenin, 196, mun. Comrat, UTA Gagauzia, Republica Moldova
Email: bashkanat@mail.ru
Copyright © 2019 Comitatul Executiv al Găgăuziei, Unitatea teritorial autonomă Găgăzia în cadrul Republicii Moldova
Toate Drepturile Rezervate
Tipărire