Prima / Învăţământul în Găgăuzia
23.07.2008
Învăţământul în Găgăuzia
 

În Găgăuzia seconsolidează sistemul de educaţie orientat spre integrare în sistemul mondialde educaţie. În faţa şcolii medii s-a pus sarcina, ca fiecare elev să cunoascălimba găgăuză, limba moldovenească, limba rusă şi limbi moderne. În Găgăuziaactivează Universitatea de Stat din Comrat, două şcoli medii speciale, douăcolegii moldo-turceşti, trei şcoli profesional – tehnice. Învăţământulpreuniversitar este reprezentat de 25 de licee, 17 şcoli medii şi 9 gimnazii.

Procesulde instruire în instituţiile preşcolare a autonomiei este asigurat de către 2737de pedagogi. În Găgăuzia lucrează 58 de instituţii preşcolare.

Înşcoli şi licee studiază 24447 de elevi. Numărul absolvenţilor în fiecare an seridică la cifra de 800 de elevi, dintre care 50% deţin diplome de bacalavru.Liceiştii care au obţinut diplomă de bacalavru, de regulă, sunt înmatriculaţiîn instituţiile superioare de învăţământ din Moldova şi de peste hotare în aşaţări ca: Rusia, România, Turcia, Bulgaria şi Ucraina. În Universitatea de Statdin Comrat obţin studii superioare 2500 de studenţi. Starea şi tendinţa dedezvoltare a sistemului de educaţie a Găgăuziei, confirmă tendinţa populaţieipentru un viitor mai bun.

Prima / Învăţământul în Găgăuzia
Tel. +373 (298) 2-46-36; +373 (298) 2-12-22
Fax +373 298 2-20-34
str. Lenin, 196, mun. Comrat, UTA Gagauzia, Republica Moldova
Email: bashkanat@mail.ru
Copyright © 2019 Comitatul Executiv al Găgăuziei, Unitatea teritorial autonomă Găgăzia în cadrul Republicii Moldova
Toate Drepturile Rezervate
Tipărire