Первая / Gagauziya Başkanın İrina Vlahın «Ana dilimiz» yortusunda sözü
26.04.2015
Gagauziya Başkanın İrina Vlahın «Ana dilimiz» yortusunda sözü
 
Paalı vatandaşlar!
Üç yıl geeri Gagauziyada duudu bir gözäl tradițiya – nışannamaa ana dili yortusunu aprelin 27-dä, nezaman duudu protoiyerey Mihail Çakir. Pek islää, ani bu ideya çıktı diil politiklerdän,  ama genç çocuklardan. 
İstoriklär dooru söleer, ani dilsiz - yok halk, hem da halksız yok nicä yaşasın dil. Bu kuralın dooruluunu bizä gösterdi gagauzların istoriyası. 
Gagauz dili birleştirdi bizim dedelerimizi, açan onnar geldilär Bucak topraana. Brakmadı onnar karışsın başka halklarlan. İdeya korumaa dili, kulturayı, adetleri verdi kuvet kurmaa Gagauz avtonomiyasını. 
20 yılda gagauz halkı eni uura çıktı. Gagauz dili başlandı okunmaa şkolalarda hem uşak başçelerindä. Gagauz dili kafedraları açıldı Komrat devlet universitetindä hem başka üüsek okullarda. Gagauz dilindä basılêr kiyatlar, gazetalar, jurnallar, yazılêr türkülär hem göstriler spektaklilär. Ana dilimiz herzaman işidiler televizionda hem radioda. Hepsi bunnar taa 20 yıl geeri yoktu.
Gagauziya Bakannık Komiteti hem Halk Topluşu ileri dooru dayak olaceklar ana dilimizä. Bu sırada başarılar belli olacek sade gençlerin yardımınnan, angısı sayêr kendi istoriyasını hem adetlerini. 
Hepsi işlär – bizim kuvedimizä görä. Gençlerä benim bölä danışmam: Koruyunuz hem seviniz gagauz dilini 
YAŞASIN GAGAUZİYA! 
Первая / Gagauziya Başkanın İrina Vlahın «Ana dilimiz» yortusunda sözü
Тел. +373 (298) 2-46-36; +373 (298) 2-12-22
Fax +373 298 2-20-34
ул. Ленина, 196, мун. Комрат, АТО Гагаузия, Республика Молдова
Email: bashkanat@mail.ru
Copyright © 2020 Исполнительный Комитет Гагаузии, Автономно-территориальное образование Гагаузия (Гагауз Ери) в составе Республики Молдова
Все права защищены
Печать