mobile

mobile

Comitetul Executiv

Guvernatorul Găgăuziei, Irina Vlah, a avut o întrevedere de lucru cu membrii Delegației de experți internaționali ai Consiliului Europei

Guvernatorul Găgăuziei, Irina Vlah, a avut o întrevedere de lucru cu membrii Delegației de experți internaționali ai Consiliului Europei care se află în Republica Moldova în cadrul celui de-al cincilea Raport de monitorizare și evaluare a gradului de implementare a prevederilor Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale. Membrii grupului a inclus reprezentantul din Republica Azerbaidjan, domnul Teymur Malik-Aslanov, reprezentantul din Republica Slovacă, domnul Tomás Hrustič și reprezentantul din Elveția, domnul Nicolas Levrat.

În cadrul întrevederii, părțile au făcut un schimb de opinii privind situația politică actuală din țară, consolidarea încrederii reciproce între Chișinău și Comrat și lipsa de transparență în procesul decizional al autorităților centrale, precum și problemele care împiedică integrarea minorităților naționale în societatea moldovenească.

"Odată cu obținerea statutului de candidat la aderarea la Uniunea Europeană, Republica Moldova și-a asumat obligații suplimentare în domeniul asigurării statului de drept și protecției drepturilor și libertăților omului. Considerăm că Consiliul Europei ar trebui să acționeze ca garant al îndeplinirii acestor obligații. Criteriile de la Copenhaga, care sunt condițiile de bază pentru aderarea la UE, indică în mod clar necesitatea respectării și protejării drepturilor minorităților naționale. Toți cetățenii țării noastre, indiferent de naționalitate, ar trebui să-și poată păstra cultura, limba maternă, să nu fie discriminați și să participe la procesele democratice. Este timpul ca autoritățile țării să conștientizeze că respectarea acestor principii de bază ale Europei unite va accelera procesul de aderare a Republicii Moldova la UE, și va contribui la menținerea păcii și la consolidarea securității în țara noastră", a spus Irina Vlah.

Comitetul Executiv

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время