mobile

mobile

Comitetul Executiv

Aşezarea geografică

Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia – este parte componentă a Republicii Moldova, este amplasată în partea de sud a ţării şi face parte din regiunea economico-geografică de sud a ţării. UTAG în cadrul regiunii economico-geografice are legături economice cu Raionele Cahul, Cantemir, Taraclia şi Besarabeasca. La est Autonomia Găgăuză se mărgineşte curegiunea Odesa a Ucrainei.

Autonomia Găgăuză, ca şi în general toată ţara se situează în partea central-europeană.

Clima, relieful,solul

Teritoriul Găgăuziei se situează în stepa Bugeacului, care face parte din câmpia colinară moldovenească de sud. Suprafaţa ei este divizată în văi şi coline abrupte. Relieful regiunii se caracterizează prin câmpii şi coline nu prea mari, la feleste străbâtută de râuleţele Lalpug, Lalpujel, Lunga şi Lunguţa. Găgăuzia ca şi restul ţării, este amplasată în regiunea seismică a Carpaţilor.

În total suprafaţa pământurilor destinate agriculturii alcătuieşte aproximativ 150 mii de hectare. Solul în Autonomia Găgăuză este reprezentat prin ceornoziom carbonizat – 65,4 mii de hectare şi ceornoziom tipic cu conţinut redus de humus– 63,4 mii de hectare.

Climă caldă, cu temperatură de 10 şi mai multe grade Celsius se păstrează pe parcursul a 179-187 de zile, prin urmare, reprezintă o perioadă mai lungă, decât în alte părţi a Moldovei. Suma temperaturilor active alcătuieşte 3300 de grade. Nivelul mediu de precipitaţii alcătuieşte 350-370 mm. Anual coeficientul geotermic alcătuieşte 0,7 – 0,8. Din această cauză autonomia este afectată de vânturi. Particularităţile climei determină specializarea şi structura agriculturii a Autonomiei Găgăuze.

Resursele acvatice a Autonomiei Găgăuze în mare măsură sunt reprezentate de izvoare subterane, cu un volum de 8-10 milioane metri cubi.

Izvoarele de la suprafaţă sunt limitate. Pe teritoriul Găgăuziei sunt amplasate două mari centre de resurse acvatice: lacul artificial de la Comrat – cu o suprafaţă de1,7 k.p. şi lacul arificial de la Congaz – cu suprafaţă de 4,9 k.p. Pe teritoriul Autonomiei Găgăuze resursele naturale sunt limitate şi sunt reprezentate prin nisip, lut, precum au fost descoperite şi rezerve neînsemnate de cărbune brun, care este amplasat în straturi subţri, de o calitate joasă şi extragerea lui este absolut nerentabilă.

Comitetul Executiv

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время