mobile

mobile

Bakannık Komiteti

content

digits

news

Gagauziya Başkanı İrina Vlah buluştu Moldova Respublikasından hem avtonomiyadan sportçularlan, angıları pay alêr IV-üncü Dünnä Göçmen Oyunnarında Türkiyedä

Kuvet organnarı

Gagauziya Başkanı Bakannık Komiteti Primariyalar Halk Topluşu

VLAH İRINA FÖDOROVNA

Gagauziya (Gagauz Eri) ATB Başkanı, Gagauziya Bakannık Komiteti Başı.

Tantanalı emin ederim inançlı izmet etmää Gagauziya halkına, saymaa hem korumaa insan hem vatandaş haklarını hem serbestliklerini, sert uygulamaa Moldova Respublikasının Konstituțiyasını, Gagauziyanın Temel Kanonunu hem başka kanonnarını, namuzlu tamannamaa bana verilän Gagauziya Başkanının üüsek borçlarını

Подробнее

Gagauziya (Gagauz Eri) ATB gerçekleştirici organı, angısı cuvap eder avtonomiyanın iç hem dış politikası için hem gerçekleştirer cümnä kuvetlerinin  genel önderlemesini.

Подробнее

Genel, birtakım hem doorudan seçim hakına görä saklı hem serbest ses vermäklän seçilän gerçekleştirici kuvet. 

Подробнее

Gagauziya ATB-nin temsil hem kanon kabledän organı, angısına girer birmandatlı bölgelerdä genel, birtakım hem doorudan seçim hakına görä saklı hem serbest ses vermäklän dört yıla seçilän 35 deputat.

Подробнее

Ortaklar

Turizma

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время