mobile

mobile

Comitetul Executiv

Populația

Pe teritoriul Autonomiei Găgăuze locuesc 155,6 mii de cetăţeni sau 4,6% din populaţia ţării. Găgăujii alcătuiesc 82,1% din totalul de populaţie a autonomiei (127,8 mii de cetăţeni), bolgarii – 5,1% (8 mii de cetăţeni), moldovenii – 4,8% (7,5 mii de cetăţeni), ruşii – 3,8% (5,9 mii de cetăţeni), ucrainenii – 3,2% (4,9 mii de cetăţeni), alte naţionalităţi – 1%. Majoritatea populaţiei – 62,6% locuieşte în zona rurală. Locuitorii oraşelor alcătuiesc 58,2 mii de cetăţeni.

Vârsta medie a locuitorilor Găgăuziei alcătuieşte 34,6 mii de cetăţeni sau 22,2% - sunt mai tineri de vârsta necesară angajării în câmpul muncii. Populaţia în vârsta de muncă alcătuieşte 100 de mii de cetăţeni sau 64,3% din populaţiatotală. 13,5% din toată populaţia sau (21 mii de cetăţeni) – sunt elevi în clasele mari sau studenţi.

În toate ramurile economiei a Găgăuziei structura populaţiei ocupate se devizează în felul următor – 29,2% lucrează în domeniul agriculturii, 13,8% - în industrie, 16,8% - în învăţământ, 6,6% - în domeniul ocrotirii sănătăţii.

La o mie de locuitori cu vârsta de 10 ani şi mai sus după nivelul de studii le revin: cu studii superioare – 69 de cetăţeni, cu studii medii speciale – 98 de cetăţeni, cu studii medii incomplete 306 de cetăţeni, cu studii medii complete – 285 de cetăţeni, cu studii începătoare –179 de cetăţeni.

Comitetul Executiv

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время