mobile

mobile

Comitetul Executiv

Statutul juridic

Găgăuzia reprezintă o structură teritorial-administrativă în componenţa Republicii Moldova cu statut juridic special, care prevede dreptul poporului găgăuz la autodeterminare, care îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, în corespundere cu Legea Republicii Moldova „Desprestatutul juridic special al Găgăuziei (Gazauz-Eri) şi a Regulamentului Găgăuziei. Legea „Despre statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) afost adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 23 decembrie 1994, Regulamentul Găgăuziei, care este actul juridic de bază şi are putere juridică pe tot teritoriul Găgăuziei, a fost adoptat de către deputaţii Adunării Populare a Găgăuziei la 14 mai 1998. De la 5 iunie 1998 Regulamentul a intrat în vigoare.

Funcţionarea limbilor pe teritoriul Găgăuziei

Pe data de 31 octombrie 1995 a fost adoptată Legea locală „Despre funcţionarea limbilor pe teritoriul Găgăuziei(Găgăuz Eri), în corespundere cu care limbile oficiale în Găgăuzia sunt: limba moldovenească, limba găgăuză şi limba rusă.

Împărţirea teritorial – administrativă

Teritoriul Găgăuziei alcătuieşte 1848 de kilometri patraţi, sau 5,5% din totalul teritoriului Republicii Moldova.

Încorespundere cu Legea „Despre statutul juridic special al Găgăuziei” şi „Despre împărţirea teritorial – administrativă a Găgăuziei” teritoriul autonomiei se împarte în raioane, oraşe şi sate.

Din componenţa autonomiei fac parte 3 raioane (Comrat, Ceadâr-Lunga şi Vulcăneşti).Autonomia Găgăuză mai include un municipiu, două oraşe, douăzeci de sate şi trei comune. Centrul administrativ al autonomiei este municipiu Comrat.

Centrul administrativ al Găgăuziei – municipiu Comrat

Pe harta Moldovei Comratul este amplasat pe trașeele Chişinău-Cahul-Bucureşti şi Bălţi-Ciadâr-Lunga-Odesa şi are conexiuni bine asigurate, prin intermediul căii ferate şi a şoselelor cu raioanele vecine. Distanţa de la oraşul Comrat până la capitala Moldovei constituie 104 km. Oraşul a devenit un adevărat centru de transport, centru economic şi cultural de la sudul ţării.

În Comrat locuiesc 23,3 mii de cetăţeni. Pe teritoriul oraşului funcţionează 62 de întreprinderi industriale, 22 de întreprinderi agricole, 480 de întreprinderi comerciale, cu un spaţiu comercial de 24,3 mii de metri pătraţi, 23 de întreprinderi de alimentare publică, cu o mie de locuri, 14 filiale a băncilor comerciale.

Comitetul Executiv

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время