mobile

mobile

Исполнительный комитет

GAGAUZİYA BAŞKANIN SÖZÜ MOLDOVA-TÜRKİYA HÜKÜMETLÄRARASI KOMİSİYA OTURUŞUNDA

Sayın Moldova ekonomika bakanı Oktavian Kalmık!

Sayın Türkiya başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoglu!

Geçän yıl, 8-nci hükümetlärarası komisiya  oturuşunda, angısı geçti Ankarada, biz açtık eni bir sayfa Türkiya-Moldova işbirlii uurunda.Bu baalı diil sade serbest alış-veriş için annaşmaklan, ama o büük soţial hem altyapı proektlärlän, angılarını Türkiya Cumhuriyeti başladı yapmaa Moldovada hem Gagauziyada. 

Şindiyädän bizim avtonomiyada yoktu gittii birkaç obyektin birdän yapılması! O, neyi biz göreriz büün Gagauziyada, o bir örnek, nicä biz önemniyiz bizim türk kardaşlarımıza hem nekadar onnar hazır yardım etmää bizim devletimizä ekonomika büümesi için!

Lääzım belli etmää, ani Gagauziya hem Türkiya arasında dış ticareti 2016-nci yılda kurdu 706 milion ley. 

Moldova Respublikasının Gümrük İzmetçilii verilerinä görä Gagauziyadan Türkiya Cumhuriyetinä eksport yapıldı 289 milion leylik. 

Devletlerimizin arasında ticaret-ekonomika ilişkilerinin potenţialı pek büük.Ama biz bitkiyädän kullanmêêrız o kolaylıkları, angılarını verer annaşmak serbest alış-veriş için.Sanêrım, ani burada biz var nasıl yapalım taa çok. Hem diil uzak o gün, açan devletlerimizin arasında ticaret etişecek 1 miliard dolara! 

Diil lääzım unutmaa Türkiyanın yardımını Gagauziya soţial obyektlerinin ilerlemesindä! Türkiya − en büük donor devleti bizim avtonomiyamızda.Büük proektlär Türkiyä yardımınnan başladı Gagauziyada 2017-ci yılda! 

Türkiya Cumhur Başkanın sayın Recep Tayyıp Erdoganın, Başbakannıın hem TİKAnın yardımınnan 2017-nci yılda Gagauziya halkına verildi yardım bir sıra altyapı proektlerin  yapılması için:

  • Komratta eni Hastani bölümün düzülmesi;
  • Eni uşak başçasının Komratta yapılması;
  • Komratta Gençlik Merkezin düzülmesi;
  • Valkaneş kasabasında su hem kanalizaţiya sistemasının enilenmesi;
  • Komrat Kultura evinin temel düzülmesi;
  • Alındı karar eni asfalt-beton fabrikasını yapmaa Türkiya Belediyeler Birliin yardımınnan.
  • Çadırda eni ihtiyar insannara deyni evin düzülmesi.

Hem bän sanêrım, ani bu sade çeketmesi! Yok nasıl hesaba almamaa o önemi, angısını bizä verdi bu yıl Türkiya! May ayın 5-6-nda Komratta geçti Gagauzların IV-ncü dünnä kongresi, angısının açılışında pay aldı Türkiya Başbakanı Binali Yıldırım! Oktäbri ayında avtonomiyaya tanışmak için geldi Türkiya Çiftçilik Bakannıı delegaţiyası, vizitin sırasında uzun perspektivalı ortak iş için yollar belli edildi.

Halklararası İnvestiţiya Forumunda, Kasım ayın 4-dä imzalandı Protokol neetlär için, ki Edirne regionun hem Gagauziyanın arasında kurmaa  işbirlik annaşması.Hepsi bu gösterer Ankaranın interesini hem pay almasını bizim avtonomiyanın soţial-ekonomika ilerlemesindä. May ayında 2018-nci yılda bekleeriz Türkiya Cumhurbaşkanı Moldovaya gelsin, da  pay alsın gagauz milli Hederlez yortusunda. 

Bu yıl Gagauziya taa gözäl oldu! Bunda bizim türk kardaşlarımızın büük yardımı var! Devletlerimizin arasında dostluu kaaviletmää çok çalışêr Türkiyanın sayın büükelçisi, bizim dostumuz hem kardaşımız sayın Hulusi Kılıç! Biz ona çok şükür ederiz o sonuçlar için, angılarına geldik barabar! Türkiyanın rolü hem payı Gagauziyanın ilerlemesindä hem kaavilenmesindä pek paalı, da biz göreriz Türkiya devletindä kaavi strategiya partnörumuzu.

Saygılı dostlar!

Bän teklif ederim türk delegațiyasını yaarın Gagauz avtonomiyasına! Barabar gezelim da bakalım, ne bu yılın içindä biz Gagauziyada yaptık.

Saa olun.

Исполнительный комитет

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время