mobile

mobile

Bakannık Komiteti

DANIŞMAK ATATÜRK ANMAK, GENÇLİK HEM SPORT GÜNÜ İÇİN

Sayın Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER,

Sayın Başkonsolos Hasan AKDOĞAN,

Sayın TİKA Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU,

Sayın Okul müdürü Hasan Cesur,

Paalı üüredicilär hem üürenicilär!

Pek sık, başka-başka situațiyalarda biz, büük insannar, söleeriz, ani "uşaklar - insanın yaşamasının maanası".

Ama bu lafları sölereyäk, biz başladık kaybetmää onnarın maanasını. Bän istärdim dönmää geeri bu sözlerin maanasına.

Onnarı taa ii annamaa deyni, lääzım bakalım istoriyaya hem bakalım, ne birleştirer anılmış insannarı, angıları braktı kendi ardına büük hem gözäl izleri.

Hepsi anılmış insannar kaldılar istoriyada, çünkü onnar kaldırdı taa üüsek uura kendi devletlerini.

O insannar kabletmedi yakışıklı kararları. Onnarda etişärdi kuvet kabletmää dooru hem lääzımnı kararları, angıları devletin yaarınkı gününü yapardı taa ii nekadar büünkü gün.

O öndercilerin birisiydi Mustafa Kemal Atatürk. Büün Türkiye - kaavi bir devlet hem industrial liderlerin birisi. Türkiyenin var büük bilim-aaraştırma potențialı. Milionnarlan insan sever Türkiyeyi gelişmiş turizma için.

Hepsi bunnar oldu, çünkü kendi vakıdında Atatürk kabletti dooru, ama diil yakışıklı kararlar.

Geldi bizim sıramız anılmış insannarın ii örneklerini kullanmaa.

Biz lääzım üürenelim kabletmää dooru kararları, ama diil yakışıklı hem gelecek zamana deyni zararlı kararları.

Biz yok nasıl ayıralım, angı vakıtta yaşayalım; ama biz var nasıl ayıralım, nicä biz yaşêêrız kendi vakıdımızda.

Sayêrım, ani biz lääzım yaşayalım, çalışalım hem götürelim kendimizi ölä, ani bizim uşaklara kalsın taa gözäl bir devlet. Bizim adımnarımızdan biter, nicä olacek yaarın bizim devlettä hem nicä yaşayacek uşaklarımız.

Açan uşaklar - bizim ömürün maanası, ozaman biz lääzım yaşayalaım osoy, ani onnar alsın bizdän gözal örnekleri, ani onnar yaşasın taa ii, nekadar biz.

Busoy biz saygımızı gösterecez anılmış dedelerimizä.

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время