mobile

mobile

Bakannık Komiteti

Evgeniya Guțul Gagauz milli teatrusunun spektaklisindä bulundu

Gagauz milli teatrusu artistlerinin teklifinä görä Gagauziya Başkanı Evgeniya Guțul Çadır kasabasının Kultura merkezindä “UZİEYÄLET” spektaklisini siiretti. 

“Derin duyguları kablettim ondan, nekadar aktörlar talantlı oynadılar hem meraklı bir atmosfera salonda kurdular. Dionis Tanasoglunun “UZUN KERVAN” romanına görä koyulu süjet açıklêêr oguzların istoriya sayfalarını, angılarını biz bilmäzdik hem angıları dolu girginnik, sevda hem Allaha inanmak örneklerinnän", çizdirdi avtonomiyanın başı.

Evgeniya Guțul şükür etti teatrunun kolektivinä onnarın ustalıı için, gözäl duygular için hem incä zanaata katılmaa kolaylık için. 

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время