mobile

mobile

Bakannık Komiteti

Evgeniya Guțul kutladı Gagauziyanın yaşayannarını Kasım yortusunnanPaalı Gagauziyanın yaşayannarı!


Ürektän kutlêêrım sizi Kasım yortusunnan.

Bu yortu açıklêêr en ii kaliteleri, angıları gagauz halkında var – çalışkannıı, ana topraamıza hem aylelerimizä sevgimizi.

Dedelerimizdän kalma adetlerimiz gagauz halkını birleştirer hem taa kaavi yapêr, yardım eder geçirmää herbir yaşamak zorluklarını.

Ko Kasım yortusu bizä usluluk getirsin, evlerimizi da sıcak hem kuytu yapsın!

Gagauziya Başkanı 
Evgeniya Guțul

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время