mobile

mobile

Bakannık Komiteti

Evgeniya Guțulun Gagauziyanın 29-ncu yıldönümünnän kutlaması

Büün biz nışannêêrız Gagauziyanın 29-ncu yaşını.
 
İstoriyaya deyni bu küçük bir kıpım. Ama büük bir epoha insanın yaşamasına deyni.
 
Geçmiş yıllarda biz çok iş başardık.
 
Biz koruduk gagauz dilimizi, gagauzluumuzu hem kulturamızı. 
Baamsız Moldova Respublikasında biz düzdük kendi evimizi, neredä uygun yaşêêr diil sade gagauzlar, ama başka halklar da — bulgarlar, ukrainnar, ruslar, çingenelär hem başkaları. Biz hepsimiz burada yaşêêrız annaşmakta. 
 
Biz bulduk kendi erimizi dünnedä. Gagauzlar çokmilionnu türk halkların bir parçasıdır. Hep o zaman biz koruyêrız ortodoks dinimizi, pek ii bileriz rus dilini — da zamandaş Evropa țivilizațiyasının bir parçasıyız. Var nicä sölemää, ani avtonomiyanın herbir yaşayanı iki, üç yada dört dildä bol konuşêr.
 
Biz çalışkan hem kuvetli bir halk, biz açıkız dünneyä. Bizi bekleer büük başarılar!
 
Dostlar! Biz hepsimiz başka, ama bizim var neetimiz, angısı hepsimizi birleştirer. Biz isteeriz gelsin o vakıt, açan biz halizdän hodullanacez Gagauziyaylan. Biz isteeriz uşaklarımız hem unukalarımız kalsınnar yaşamaa Gagauziyada. 
 
Büün bizim komandamız koyer bütün kuvedini, ki bu neetlär aslıya çıksın. Barabar, sizin yardımınızlan, biz kuracez Gagauziyada bir käämil taraf!
 
Allah korusun gagauzları!

 

 

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время