mobile

mobile

Bakannık Komiteti

Gagauziya Başkanı avtonomiyanın seçilmiş primarlarınnan buluştuGagauziya Başkanı Evgeniya Guțul avtonomiyanın seçilmiş primarlarınnan ilk buluşmayı geçirdi. Oturuşun süresindä söz gitti  avtonomiyanın hem erli kuvetlerin işleri için. 

"Sade birkaç ayın içindä bizim komandamız diil büdjetin paralarınnan düzdü bir sıra yol hem soțial proektlerini başladı. Merkez kuvetlerin engel etmäk politikasına bakmayarak, biz primarlarlan birliktä infrastruktura hem soțial proektlerini ilerledecez", - söledi Guțul.

Gagauziya Başkanı ayırı çizdirdi kendi açıklıını barabar çalışmaa herbir primarlan, bakmayarak onnarın politika baalantılarına. 
 

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время