mobile

mobile

Bakannık Komiteti

Gagauziya Başkanı Beşalmada bulundu: küüdä şafk sisteması düzüler

Gagauziya Başkanı Evgeniya Guțul bulundu Beşalma küüyündä, angısı karın beterinä büük zarar kabletti. 

Küüyün yaşayannarı üç günä yakın şafksız hem susuz kaldılar. 

Avtonomiyanın kuvetleri küü öndercilerinin danışmasına görä koşuldular işlerä avariyaları yok etmäk için. Küü içindä çalışêr birkaç brigada. 

Gagauziya Başkanı çizdirdi, ki avtonomiyanın kuvetleri bulunêrlar primarlarlan baalantıda da yardım ederlär küülerä hem kasabalara.
 

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время