mobile

mobile

Bakannık Komiteti

Gagauziya Başkanı buluştu Ankarada Orman injenerleri odasının başınnan sayın Hasan Türkyılmazlan

Gagauziya Başkanı buluştu Ankarada Orman injenerleri odasının başınnan sayın Hasan Türkyılmazlan. Buluşmakta söz gitti kolaylık için kurmaa baalantıları bölä sferalarda nicä ekologiya, tabiat resursların kullanması hem korunması, toprakların regenerațiyası, klimat diişilmeklerinä karşı etmäk.

İrina Vlah annattı, ki bizim devletä hem Gagauziyaya pek meraklı Türkiyenin örnekleri aaçların dikilmesindä. Türkiye Bakannıın devlet programasına görä 20 yılın içindä ormannarın erleri zeedelendi 30 proțendadan. Moldovada ormannar üzdän 8 proțent kaplêêr, Gagauziyada sa – salt 5 proțent.

"Bu yıl biz genä karşılaştık büük kuraklan, angısı agrar sektoruna zarar yaptı. Bu işlär olêr, çünkü biz az düşüneriz tabiat için – aaçların kıyılması tersinä bizim klimatı çevirdi, da biz taa sık göreriz nicä olêr kuraklar hem bozulêr topraklar. Biz isteeriz taa zeedä aaç dikmää – bu yardım edecek bizä azaltmaa zararları, angıları var klimat diişilmeklerin beterinä görä. Bizä meraklı sizin örnekleriniz kullanmaa orman çorbaçılıklarınnan. Moldovada lääzım yapmaa bilim aaraştırmalarını ormannarın korunması, zeedelenmesi hem korunması için. Bunnan baalı bizim geleccemiz hem devletimizin ekonomikası. İsteeriz bulasınız kolaylık bu türlü proektleri Moldovada yapmaa", - söledi İrina Vlah.

Taa ileri delegațiya Türkiye Orman çorbacılıın departamentindän hem Orman injenerleri odasından bulundu Gagauziyada ofițial vizitinnän.

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время