mobile

mobile

Bakannık Komiteti

Gagauziya Başkanı İrina Vlah, Türkiye Respublikası kuvetlerin teklifinä görä, Bursa kasabasında IV-üncü Dünnä Göçmen Oyunnarın açılışında pay aldı

Gagauziya Başkanı İrina Vlah, Türkiye Respublikası kuvetlerin teklifinä görä, Bursa kasabasında IV-üncü Dünnä Göçmen Oyunnarın açılışında pay aldı.

Açılış țeremoniyasında pay aldılar Sayın Recep Tayyip Erdogan, Türkiye Cumhurbaşkanı, Sayın Sadır Caparov, Kırgızstan Prezidenti, Sayın Rustam Minnihanov, Tatarstan Respublikası Prezidenti.

Etnik sport oyunnarında halklararası yarışmalar birleştirerlär türk dünnesi devletlerin halklarını. Bu yıl Gagauziyadan güreşçilerin komandası pay alêrlar programada. Onnar "Güreş" yarışmaklarında temsil edecek avtonomiyayı.

"Sport yarışmakları terbiederlär gençlerdä önemni kaliteleri, nicä cuvapçılık hem dayanmak, onnarı taa açık, işçi hem girgin yapêrlar. Profesional uurunda sportta yok yalan hem simuläțiya. Sportçulardan cümnä lääzım üürensin namuzlu hem saburlu olmaa, herzaman neetini başa çıkarmaa, çalışkan olmaa hem ii başarıları kazanmaa. Biz hodullanêrız gagauz sportçularınnan, angıları Moldova Respublikasını üüsek halklararası yarışmalarında temsil ederlär, bizim devletimizi hem avtonomiyamızı anılmış yapêrlar dünnä sport arenalarında", - söledi İrina Vlah.

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время