mobile

mobile

Bakannık Komiteti

Gagauziya Başkanı İrina Vlah buluştu İstanbulda sayın Akkan Suverlän, Marmara Group strategiya aaraştırmaları Fondunun öndercisinnänGagauziya Başkanı İrina Vlah buluştu İstanbulda sayın Akkan Suverlän, Marmara Group strategiya aaraştırmaları Fondunun öndercisinnän. Buluşmakta pay aldı iş adamnarı hem ekspertlär.

Konuşmakta laf gitti şindiki situațiya için, zorluklar için, angılarınnan devletlär karşılaşêr, ekonomika hem alış-veriş perspektivaları Moldovanın hem Türkiyenin arasında.

İrina Vlah annattı, ki 2016-ncı yılin Serbest alış-veriş içn annaşması kuvedä girdiynän, Türkiye oldu Moldovanın üç önemli investițiya ortaklarından birisi. 2021-nci yılda iki taraflı alış-veriş geçti 857 milion dolları – bu bir buçuk kat zeedä, nekadar bir yıl geeri. Moldovada çalışêr 1200 türk firmasından zeedä, angıları açtı binnärlän iş erleri. Türk firmaları taa çok çalışêr o sferalarda nicä inşaat, tekstil, sanayı, transport hem IT sektor.

"Türkiyenin örnekleri ekonomikanın industrializațiyasında, tarım sektorunda eni tehnologiyaları kullanmakta, yabancı kapitalları çekmektä, kendi kompaniyalarını korumakta, İT-sektorun kalkınmasında pek meraklı Moldovaya deyni da. Biz isteeriz üürenmää sizin örenklerdä hem sizin başarılarda. Moldova var nasıl olsun haliz o er, neredä türk biznesi var nasıl erleştirsin kendi fabrikalarını da kursun logistik baalantılarını Evropa Birliinnän. Biza lääzım Marmara Group kurumun yardımı, ki Türkiyenin iş adamnarı taa çok üürensinnär Gagauziyanın hem bütün Moldovanın ekonomika potențialı için hem investițiya kolaylıkları için", söledi İrina Vlah.

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время