mobile

mobile

Bakannık Komiteti

Gagauziya Başkanı İrina Vlah buluştu Moldova Respublikasından hem avtonomiyadan sportçularlan, angıları pay alêr IV-üncü Dünnä Göçmen Oyunnarında Türkiyedä

Gagauziya Başkanı İrina Vlah buluştu Moldova Respublikasından hem avtonomiyadan sportçularlan, angıları pay alêr IV-üncü Dünnä Göçmen Oyunnarında Türkiyedä.

Bizim devletin hem avtonomiyanın komandası pay alêr "Güreş" oyunnarı yarışmasında. Bu sport çeşidi karşılaşêr başka türk halklarında da. Gagauz avtonomiyasını yarışmakta temsil ederlär Georgiy Kara, İvan İkizli, Dmitriy Duşkov, Grigoriy Çevdar hem trener Vasiliy Esir.

Dünnä Göçmen Oyunnarında pay alêrlar 73 devletin temsilcileri. İrina Vlah diledi sportçulara ii başarılar yarışmakta, şükür edip onnarı profesionalizma için hem bizim devleti halklararası uurunda göstermäk için.

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время