mobile

mobile

Bakannık Komiteti

Gagauziya Başkanı buluştu sayın Gürol Sökmensüerlän, Türkiye Büükelçisinnän

Gagauziya Başkanı İrina Vlah buluştu sayın Gürol Sökmensüerlän, Türkiye Büükelçisinnän. Buluşmakta söz gitti Komrat sportkompleksinin başarılması için.

Bu etapta bekleniler Türkiye gençlik hem sport Bakannıından mobila, angısı koyulacek stadionda.

Görüşmektä İrina Vlah hem Gürol Sökmensüer konuştular Diplomatik forumu için, angısı geçecek Antalyada kirez ayında. Gagauziya Başkanını bu oluşta pay almaa teklif etti Türkiye dış işleri Bakanı sayın Mevlüt Çavuşoglu.

Türkiye Büükelçisi kabul etti teklifi pay almaa dış yardımı için Koordinațion nasaatında.

"Biz herzaman saa ol deeriz Türkiyenin halkına yardım için soțial hem ekonomika soruşlarında. Krizis vakıdı bu yardım taa paalı olêr. Bizim prioritetimiz – ekonomikanın industrializațiyası. Eni iş erleri açarsak, gençlerimiz Gagauziyadan gitmeyecek", - söledi Başkan.

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время