mobile

mobile

Bakannık Komiteti

Gagauziya Başkanı İrina Vlah buluştu sayın Gürol Sökmensüerlän, Türkiye Büükelçisinnän

 

Gagauziya Başkanı İrina Vlah buluştu sayın Gürol Sökmensüerlän, Türkiye Büükelçisinnän. Görüşmektä laf gitti epidemologiya durumu, ekonomika hem saalık sistemasına baskı hem Moldovada soțial-politika situațiyası için.

Başkan hem Büükelçi konuştular Türkiyedän COVID vakținasının getirilmesi için. Busoy annaşmaklar oldu Gagauziya Başkanın hem sayın Recep Tayyip Erdoganın, Türkiye Cumhurbaşkanın buluşmasında fevral ayında.

„Hastalık dinamikası büüyer, da biz lääzım başlayalaım vakținațiya kampaniyasını. Sade butürlü biz var nasıl çıkalım epidemiyadan, da alınalım ekonomika soruşlarını çözmää. Biz şükür ederiz sayın Recep Tayyip Erdoganı, Türkiye Cumhurbaşkanını yardım için“, - söledi Başkan.

İrina Vlah hem sayın Büükelçi lafettilär İndustrial koledjini düzmää deyni hazırlanmak için hem Sport kompleksinin başarılması için.

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время