mobile

mobile

Bakannık Komiteti

Gagauziya Başkanı İrina Vlah buluştu sayın Gürol Sökmensüerlän, Türkiyenin Moldovada Büükelçisinnän



Gagauziya Başkanı İrina Vlah buluştu sayın Gürol Sökmensüerlän, Türkiyenin Moldovada Büükelçisinnän. Barabar Büükelçiylän Başkan pay aldı yortulu meropriyatiyalarda Kongaz Moldova-Türk lițeyindä, adalı Atatürk anmak, gençlik hem sport gününä – Türkiyenin millet yortusuna.

Okulun üürenicileri türlü dillerdä danıştılar musaafirlerä hem gösterdilär türk, moldovan hem gagauz milli oyunnarını. Lițeyda üürenicielrin proektleri sergisi açıldı.

Başkan hem sayın Büükelçi braktılar kendi yazılarını okulun şannı kiyadında.

Başkan çizgiledi, ani Türkiye Moldovanın hem Gagauziyanın önemli ortaklarından birisi.

"Baamsızlık yıllarında Türkiye üüsek uura kaldırdı kendi ekonomikasını, bilim-aaraştırma potențialını, infrastrukturayı. Büün Türkiye gelişmiş bir devlet hem industrial liderlerin birisi. Gagauziya duyêr Türkiyenin yardımını herbir uurda. Bu yıl biz açacez Komratta stadionu, başlayacez düzmää İndustrial koledjini, angısı yardım edecek gençlerimizä hem Gagauziyanın ekonomikasına", - söledi İrina Vlah.

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время