mobile

mobile

Bakannık Komiteti

Gagauziya Başkanı İrina Vlah buluştu sayın Mevlüt Çavuşogluynan, Türkiye Dış işleri BakanınnanGagauziya Başkanı İrina Vlah buluştu sayın Mevlüt Çavuşogluynan, Türkiye Dış işleri Bakanınnan. Buluşmakta laf gitti Gagauziyaya COVİD-19 hastalıını ensemää deyni yardım için.

İrina Vlah şükür etti sayın Bakana 2020-nci yılda Gagauziyaya viziti için. Başkan çizgiledi Türkiyenin Komrat Başkonsolosluun lääzımnıını.

Buluşmakta söz gitti Komratta eni sportkompleksin başarılması için. Başkan teklif etti sayın Mevlüt Çavuşogluyu pay almaa stadionun açılışında.

İrina Vlah açıkladı plannarı geçirmää OSCE yardımınınnan konferențiyayı, angısının teması Avtonomiyalarlan baalı olacek.

Başkan annattı, ani Moldova Parlamentindä kabledildi üç kanondan ikisi, angıları Gagauziya statusunu taa üüsek uura kaldırêr.

İrina Vlah Hem Mevlüt Çavuşoglu konuştular gagauz dilin ilerlemesi için da.

Gagauziya Başkanı Türkiyedä vizitlän bulunêr sayın Dmitriy Kroytorlan, Moldovanın büükelçisinän, barabar.

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время