mobile

mobile

Bakannık Komiteti

Gagauziya Başkanı İrina Vlah bulundı Çadır dolayın Baurçu küüyün gimnaziyasında

Gagauziya Başkanı İrina Vlah bulundı Çadır dolayın Baurçu küüyün gimnaziyasında.

Okulda geçti açık urok «Ana dilim – tatlı bal», adalı gagauz dilinin hem yazısının yortusuna hem Dionis Tanasoglunun 100-ncü yıldönümünä.

Açık urok hazırlandı 5-9 klasların üürenicilerinnän hem gagauz dilindä üüredicilärlän Maria Çerniogluylan hem Elizaveta Ratkovaylan.

Üürenicilär gösterdilär unikal nomerleri gagauz dilindä, annattılar gagauz dilin hem yazısının ilerlemesi için, söledilär, ne birleştirer Gagauziyanın yaşayannarını.

«En ilkin isteerim saa ol sölemää üüredicilerä. Nicä da herzaman, Siz pek gözäl örnek, nicä lääzım sevmää kendi işini hem bizim uşakları. Bizim cümneyä lääzım busoy örneklär. İsteerim sölemää saa ol uşaklara da – siz pek käämilsiniz! Sizin energiya hem talantlar ihlam vererlär. Biz inanêrız Gagauziyanın geleceenä, neçinki inanêrız sizä. Siz olacenız taa ii nekadar biz, siz olacenız taa terbiyedilmiş, taa birleşik nekadar biz varız», söledi İrina Vlah.

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время