mobile

mobile

Bakannık Komiteti

Gagauziya Başkanı İrina Vlah pay aldı açık urokta, angısı geçti Çok-Maydan küüyün F. Yanioglu adına lițeyindä 12-nci klastaGagauziya Başkanı İrina Vlah pay aldı açık urokta, angısı geçti Çok-Maydan küüyün F. Yanioglu adına lițeyindä 12-nci klasta.

Urok adalıydı Ana dilimiz yortusuna. Onu götürdü gagauz dilindä üüredici hem lițeyin direktoru Valantina Ştiroy.

Lekțiyada laf gitti gagauz dilin ilerlemesi için hem Mihail Çakir için, angısı çevirdi Bibliyayı gagauz dilinä hem gagauz dilindä gazetayı başladı tiparlamaa.

Gagauziya Başkanı şükür etti üürediciyä meraklı urok için. İrina Vlah kutladı üürenicileri Ana dilimiz yortusunnan, çizgileyip, ani bu dataya karşı Gagauziyada türlü meropriyatiyalar hazırlandı.

„Pek sevinerim görmää, nicä bizim uşaklar üürenerlär literatura gagauz dilini. Bitki yıllar biz gagauz dilin ilerlemesi için savaşêrız çalışmaa. Dilleri bilärkän, biz taa kaaviyiz. Gagauz dilini lääzımnı bilmää, çünkü butürlü biz var nasıl halk zenginniklerimizi koruyalım“, - söledi Başkan.

Açık urok geçti Gagauz dilinin sferalarını genişletmäk Programasına göra.

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время