mobile

mobile

Bakannık Komiteti

Gagauziya Başkanı İrina Vlah pay aldı açık urokta Çadır kasabasının Guboglu adına lițeyindäGagauziya Başkanı İrina Vlah pay aldı açık urokta Çadır kasabasının Guboglu adına lițeyindä.

Literatura-muzika meropriyatiyası adalıydı "Ana dilimiz" yortusuna hem gagauz yazıcısının Dionis Tanasoglunun 100-ncü yoldönümünä.

Açık urokta pay aldı 2-11 klaslardan üürenicilär. Onnar gösterdi muzika kompozițiyalarını gagauz dilindä, okudular şiir, annattılar şannı gagauz yazıcıları için hem kultura insannarı için.

"Herbir buluşmak bizim uşaklarlan - nicä bir yortu. Bizdä pek akıllı hem talantlı uşaklar – haliz briliantlar. Üüredicilär sa bulêrlar ii yolları nicä açıklamaa bu talantları. Biz geçireriz diil kolay vakıtları, açan etişmeer osoy insan kaliteleri, nicä ariflik, biri-birinä saygı hem yardımnık başka insannara. Bu önemli kalitelär vardı bizim dedelerdä, da yardım ettilär onnara geçirmää en büük zorlukları. Büün bizim sıramız vermää ekzameni iilik için hem saygılık için, da açan bän görerim talantlı uşakları hem açık, arif üüredicileri, bän bilerim, ani biz geçirecez zorlukları", - söledi İrina Vlah.

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время