mobile

mobile

Bakannık Komiteti

Gagauziya Başkanı İrina Vlah pay aldı gagauz dilindä ilk karaoke-toplumun prezentațiyasındaGagauziya Başkanı İrina Vlah pay aldı gagauz dilindä ilk karaoke-toplumun prezentațiyasında.

Toplumu hazırladılar Genel kultura bakannıın izmetçileri barabar Moldovanın halk artistinnän Pötr Petkoviçlän hem muzikacı Mihail Paçiylän.

Karaoke Gagauzça toplumuna girdi 20 gagauz türküsü uşaklara deyni oranjirovkaylan. Hep orayı girdi Gagauz Yerin gimnası da. Toplum açıklêêr gagauz halkın muzika uurunda zenginniini. Avtorlar türküleri taa modern yaptılar, ani onnar taa meraklı gençlerä deyni olsunnar.

Gagauziya Başkanı büük nota verdi bilim hem yaratmak insannarın barabar işinä da çizgiledi proektin lääzımnıını Gagauziyada hem aşırıda gagauz dilin ilerlemesi için.

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время