mobile

mobile

Bakannık Komiteti

Gagauziya Başkanı İrina Vlah pay aldı medik ekipmannarın vermäk țeremoniyasında Komrat dolay hastanesindäGagauziya Başkanı İrina Vlah pay aldı medik ekipmannarın vermäk țeremoniyasında Komrat dolay hastanesindä.

Yardım geldi türk ONUR kompaniyasının tarafından. Meropriyatiyada pay aldı sayn Gürol Sökmensüer, Türkiyenin Büükelçisi.

Komrat hastanesinä verildi 150 oksijen sistemasının parçaları, angıları lääzımnı alıştırmaa deyni COVID hastalarını.

ONUR kompaniyası 2020-nci yılda da yardım etti Gagauziyanın saalık merkezlerinä.

"Pandemiyada saalık sisteması karşı geldi zorluklarlan. Başta taa yok neredän almaa ilaçları hem medik ekipmannarını. Türkiye halkın yardımınnan biz kurtardık üzlärlän insanın yaşamalarını. Saa ol deeriz, ani yardım edersiniz hem paylaşêrsınız bizimnän", - söledi Başkan.

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время