mobile

mobile

Bakannık Komiteti

Gagauziya Başkanı İrina Vlah yolladı kiyat Sayın Recep Tayyip Erdogana, Türkiye CumhurbaşkanınaGagauziya Başkanı İrina Vlah yolladı kiyat Sayın Recep Tayyip Erdogana, Türkiye Cumhurbaşkanına.

Derin duygularlan Başkan danıştı Türkiyenin yaşayannarına, angıları yangınnarın beterinä kaybetti kendi yakın insannarını hem onnara, kim yaralandı.

İrina Vlah çizgiledi, ani zor durumnarda pek lääzımnı korumaa birlii hem annaşmayı.

"Bütün gagauz halkının adından hem kendi adımdan kablediniz yas paylaşmalarımızı hem dualarımızı, ki yaralanmış insannar taa hızılı doorulsun", - sölener Başkanın kiyadında.

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время