mobile

mobile

Bakannık Komiteti

Gagauziya Başkanın İnvest Gagauziya forumun açılışında sözü

Paalı musaafirlär, Invest Gagauziya 2021 forumun pay alıcıları,

Selemneerim sizi Gagauziyada!

Saa ol deeriz sizä, ani plannarınıza koydunuz forumda pay almaa. Bu büük nota bizim işimizä hem kurulmuş bizimnän platformaya, angısı lääzımnı olacêk yatırımcılara investițiyalara hem gelecek biznes-proektlerinä analiz yaparkan.

Gagauziya isteer sizin biznes-proektlerin kartasında olmaa, da biz hazırız inandırmaa Sizi, ani biz en ii ortak sizä olabiliriz.

Dünnä taa geçirmedi pandemiyayı, ama biz hepsimiz artık bulunêrız eni soțial hem ekonomika durumunda. Pandemiya denedi insannarın moral kalitelerini hem soțial-ekonomika proțeslerin kaaviliini. COVID çok zorluk getirdi dünneeyin hepsi devletlerinä, bakmadaan onnarın zenginniinä.

Pandemiyada biz mobilizațiya yaptık da hepsi resursları verdik saalık sistemasını kaavilemää deyni. Biz annêêrız, ani insannarın saalıı pek önemli ekonomika hem soțial kalkınmasının yolunda. Onuştan biz sayêrız saalık sistemasına yatırımnarı nicä gelecek zamanı için investițiyaları.

Kuvetlerin COVID hastalıına karşı çalışmaları regional hem global ekonomika proțeslerinä engel etti. Bütün pandemiya vakıdı biz analiz yaptık ekonomikada diişilmekleri hem aaradık kolaylıkları ilerletmää Gagauziyanın ekonomikasını eni kurallara görä.

Forumda söz tutaceklar talantlı iş adamnarı, angıları açık üreklän paylaşêrlar bizimnaän kendi vakıdınnan, yapılmış işlerinnän hem yardım ederlär bizä dooru koymaa prioritetları. Biz saa ol deeriz onnara yardım için hem bir komandada çalışmak için. Biz barabar gösterecez ne var Gagauziyada, hem ne Gagauziya var nasıl açsın biznes cümnesinä.

Biz savaşacez vermää bütün informațiyayı, angısı yardım edecek almaa karar – yatırım yapmaa Gagauziyada.

İsteerim Siz inanasınız bizä.

İnanınız bizim energiyaya hem bizim neetlerimizä olmaa en ii hem yakışıklı ortak Sizä.

Gagauziya hazır vermää sizin biznes-proektlerä en ii lokațiyaları hem en ii infrastrukturalara baalantıları.

En önemli o - ani Gagauziya hazır sizin biznes-proektleri dayaklamaa en ii talantlarlan, angıları birliktä sizinnän Gagauziyaya yatırımnarı başarılı yapacek.

İnanêrım, ani bizim insannar, onnarın energiyası, onnarın istemesi üürenmää hem yaratmaa yaarınkı malları – o herkez biznes-proektin temeli.

Hoş geldiniz Gagauziyaya!

Hoş geldiniz İnvest Gagauziya 2021 forumuna!

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время