mobile

mobile

Bakannık Komiteti

GAGAUZİYA BAŞKANIN TÜRKİYE PARLAMENTİN BAŞKANINNAN BULUŞMAKTA SÖZÜ


Değerli Mustafa ŞENTOP!
Değerli Büükelçi!
Değerli deputatlar!

Bu gün biz pek sevineriz, ani Komratta üüsek musaafirimizi karşılêêrız. Sayın Parlament Başkanın viziti taa bir kerä gösterer, nekadar türk halkın sıcak duyguları Gagauziyaya var.

Gagauz Avtonomiyasının vatandaşları pek kısmetli, mutlu, ani var bölä dostumuz, nicä Türkiye Respublikası. Türkiyenin hem sayın Recep Tayyip Erdoganın yardımınnan Gagauziyada bitki yıllar büük diişilmeklär oldu – düzüldü hem enilendi stadionnar, hastanelär, uşak başçaları hem okullar, yapıldı büük infrastruktura proektleri, korundu hem taa zengin oldu kulturamız.

Biz pek sevineriz, ani bu yatırımnar geldi, en ilkin, üüretmäk hem saalık sferalarına. Gagauziya kuvetlerin hepsi yaptıkların neeti bir – durgutmaa genç insannarın başka devletlerä gitmesini. Haliz Türkiyenin yardımınnan biz yaradêrız bir ekosistema, angısında gençlär var nasıl uygun yaşasın da aşırıya gitmesin.

Ayırı isteerim: ‘Saa olasınız,’- demää, ani ana dilimizin korumasında hem ilerletmesindӓ yardımcı olêrsınız. Gagauz dili – temel, angısı kendiliimizi belli eder. Gagauz dili bütün türk dünnesi aylesindä halkımıza geniş kolaylıkları açêr.

Bizä deyni pek önemli Türkiyenin rolü merkez kuvetlerin hem avtonomiyanın arasında konstruktiv baalantılarını kurmak. Biz umutlanêrız, ani ofițial Ankaranın halklararası uurunda üüsek avtoriteti ileri dooru da yardım edecek geliştirmää Gagauziyayı, baamsız Moldova Respublikasının içindä.

Sayêrım, ani Türkiye Parlamentin hem Gagauziya Halk Topluşun arasında işbirlik lääzım ilerlesin hem kaavileşsin. Halk Topluşu lääzım hazırlasın hem kabletsin kaliteli kanonnarı, angıları belli eder avtonomiyanın yaşayannarın istemeklerini hem iş adamnarın intereslerini. Bizä deyni pek meraklı Türkiyenin parlamentarizması, da biz isteeriz bu uurda sizdän bilgi kabletmӓӓ hem örnek almaa.

Değerli Mustafa ŞENTOP!

Bilerim, ani sizin vizitiniz verecek eni impuls kardaş gagauz hem türk halkların baalantılarına, hem Moldovaylan Türkiyeyi taa yakın yapacek.

Gagauziyanın hem bütün Moldova Respublikasının kapuları sizä deyni hem Türkiyedän başka musaafirlerä deyni herzaman açık. Siz herzaman da bulabilirsiniz bizim devletimizdä ii dost hem kaavi ortaklık.

Hoş geldiniz Gagauziyaya!

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время