mobile

mobile

Bakannık Komiteti

ORTODOKS BİLİM GAGAUZ KULTURASI FESTİVALİN PAY ALICILARINA DANIŞMAK

Saygılı canabinnär!

Biz yaşêêrız vakıtlarda, angıları dolu diil önemli paalılıklarlan – paalılıklarlan, angıları taa sık bizi ayırdêr, nekadar birleştirer.

Halizdän var diil okadar çok paalılık, angıları birleştirer başka harakterlän insannarı bir halka. Da bu paalılıkların listesindä dil durêr birinci erdä.

Biz küçük yaştan sınaşêrız lafetmää – kendi fikirlerini, istemeklerini hem korkularını açıklamaa – da pek az vakıt brakêrız annamaa dilin hergünkü yaşamakta lääzımnıını.

Bizä pek uydu – bizim dedelär, angıların arasında Mihail Çakirin adı merkez eri kaplêêr, braktılar bizä büük zenginnik. Gagauz dili bu zenginiin en önemli parçası.

Dil o diil material, ama diri substanțiya. Dil yaşêêr okadar vakıt, nekadar insannar onda lafeder. Dilin korunması hem ilerlemesi – bizim barabar misiyamız, hepsimizin hem herkezin.

Gagauz dilin ilerlemesi için lääzım ii örneklär nicä biz danışêrız dilimizä. Pek önemli, nicä biz konuşêrız dilimizdä, hem diil taa az önemli – ne biz lafederiz. Bizim davranışımız var nasıl versin stimul üürenmää gagauz dilini hem pay almaa onu korumakta, yada yok etsin o stimulu.

Biz var nasıl azarak lafedelim gagauz dilindä diil önemli temalar için hem taa çok pay alalım konuşmakta ideyalar için hep gelecek zamanın proektleri için.

Var nasıl brakalım kavgaları da götürelim saygılı dialogları gagauz dilindä, bulalım kompromisleri, angıların yardımınnan adım yapalım ileri dooru. Gagauz dili verer bizä kolaylık birleşmää hem taa yakın biri birinä olmaa. Bizä kalêr kullanmaa bu kolaylıklan.

Bir aarif önderci sölemişti: «politiklär kableder kararları, düşüneräk öbür seçimnär için. Devlet insannarı kararları kableder, düşüneräk evlat boyları için».

İnanêrım, ani bizä etecek aariflik annamaa cuvaplıımızı gelecek evlat boyların önündä.

İnanêrım, ani biz taa zeedä energiya hem vakıt verecez gagauz dilin ilerlemesi için da gösterecez halıkmıza örnekleri, angıları bizi birleştirer bir kaavi ayleyä.

İnanêrım, ani bu lääzım olsun bizim zenginniin önemli payı. İnanêrım, ani biz olacez Mihail Çakirin hem başka bilim adamnarın ii evlatları.

İsteerim inanasınız bizä, bizim talantlara hem bizim kolaylıklarımıza birleşmää da barabar kabletmää kararları, düşüneräk ilerki evlatlar için.

Saygılarlan,

İrina Vlah

Gagauziya Başkanı

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время