mobile

mobile

Bakannık Komiteti

Sayın Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdogan kabletti Gagauziya Başkanını İrina Vlahı

Sayın Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdogan kabletti Gagauziya Başkanını İrina Vlahı. Konuşmakta söz gitti politika hem soțial-ekonomika durumu için Moldovada, hem da global zorlukları için, angıları baalı halklararası usluluunnan.

İrina Vlah çizgiledi Türkiyenin hem sayın Cumhurbaşkanın önemli rolünü halklararası ilişkilerinin hem bütün dünnä problemalarının çözülmesindä.

"Usluluk hem durumu stabil etmäk soruşlarında büün Türkiye halklararası uurunda bir stratejik ortak olêr. Boodayın çıkarılması için annaşma - büük diplomatik enseyişi herbir tarafa deyni. Bu adımnar yardım eder bütün dünnedä imeelik problemalarını çözmää hem verer umut, ki başka soruşlar da çözülecek konuşmaklarda hem kompromislärlän. Bu zor proțestä Türkiye hem Canabiniz varsınız kuvet, aariflik hem iilik örnekleri", - söledi İrina Vlah.

Başkan teşekkür etti Sayın Cumhurbaşkanı büük infrastruktura proektleri için, angıları Gagauziyada Türkiyenin yardımınnan yapılêr – Sport kompleksi, İndustrial koledji, Valkaneştä su baalantılarını genişletmäk. İrina Vlah teklif etti sayın Recep Tayyip Erdoganı Sport konpleksinin açılışında pay almaa.

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время