mobile

mobile

Comitetul Executiv

Guvernatorul Găgăuziei, Irina Vlah, a avut o întrevedere cu Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, William MassolinGuvernatorul Găgăuziei, Irina Vlah, a avut o întrevedere cu Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, William Massolin.

În cadrul întrevederii, părțile au abordat o gamă largă de probleme legate de situația politică din Republica Moldova și unele aspecte ale relației dintre centru și autoritățile autonomiei.

"Din păcate, politicienii noștri abordează adesea democrația într-un mod consumator. Ei vor să ia doar drepturi și libertăți din democrație – și să ignore complet îndatoririle și responsabilitățile democratice. Dar democrația începe cu îndatoriri și responsabilități democratice. Într-o democrație, respectarea altor oameni și respectarea altor opinii este o responsabilitate comună. Într-o societate democratică, soluționarea oricăror diferențe este posibilă numai printr-un dialog reciproc respectuos și o dorință sinceră de a găsi un compromis", a menționat Guvrnetorul autonomiei în cadrul întâlnirii.

Comitetul Executiv

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время